Situācija Daugavpils pilsētas vispārizglītojošajās izglītības iestādēs uz 15.10.2021.

15.10.2021.

Joprojām skolās un pirmsskolās mācību process pamatā notika klātienē, tomēr atkal šonedēļ Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde no pilsētas izglītības iestādēm saskaņošanai saņēma daudz rīkojumu par attālinātā mācību procesa noteikšanu gan individuāli, gan klasēm skolās/grupām pirmsskolās. Kopumā redzams, ka šajā nedēļā bija mazāk noteikta individuālā karantīna skolēniem un bērniem atsevišķās klasē/grupās, bet vairāk – karantīna visai klasei.  

Nedēļas laikā, no 11.-15.oktobrim, pavisam no 20 pilsētas izglītības iestādēm (16 skolām, 4 pirmsskolām) Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē tika saņemti rīkojumi saskaņošanai par izglītojamiem noteikto attālināto mācību procesu (185 gadījumi). Pagājušajā nedēļā saņemto rīkojumu skaits bija daudz mazāks: 194 gadījumi no 26 pilsētas izglītības iestādēm: 17 skolām un 9 pirmsskolām.

Apkopojot informāciju, var secināt, ka šajā nedēļā individuālā karantīna bija noteikta vienpadsmit skolu 83 skolēniem un vienas pirmsskolas 2 bērniem (pagājušajā nedēļā – četrpadsmit skolu 100 skolēniem un vienas pirmsskolas 1 bērnam), karantīna daļai klases/grupas – septiņu skolu 24 klasēm (pagājušajā nedēļā – deviņu skolas 33 klasēm un četru pirmsskolu 6 grupām), bet karantīna visai klasei/grupai – trīspadsmit skolu 64 klasēm un trīs pirmsskolu 4 grupām (pagājušajā nedēļā – divpadsmit skolu 45 klasēm un četru pirmsskolu 5 grupām), savukārt izolācija noteikta divu skolu 9 skolēniem (pagājušajā nedēļā – divu skolu 4 skolēniem un vienas pirmsskolas 1 bērnam).

Apkopojot kopējo statistisko informāciju no iepriekšējām nedēļām līdz šīs nedēļas beigām, t.i., uz 15.10.2021., redzams, ka:
- karantīna visai klasei noteikta trīspadsmit skolu 86 klasēm. Pavisam pilsētas skolās ir 350 klašu komplekti, no kā izriet, ka karantīna noteikta 24,57% klašu no kopējā klašu komplektu skaita (uz 20.09.2021. – deviņu skolu 27 klasēm, t.i., 7,71% klašu komplektu; uz 27.09.2021. – astoņu skolu 24 klasēm, t.i., 6.68% klašu komplektu; uz 04.10.2021. – astoņu skolu 21 klasei, t.i., 6% klašu komplektu; uz 11.10.2021. – divpadsmit skolu 51 klasei, t.i., 14,58% klašu komplektu);
- karantīna visai 5-6gadīgo bērnu grupai noteikta sešu pirmsskolu 8 grupām (uz 11.10.2021. – trīs pirmsskolu 4 grupām);
- karantīna daļai klases noteikta deviņu skolu 41 klasei (uz 11.10.2021. – astoņu skolu 42 klasēm);
- karantīna daļai 5-6gadīgo bērnu grupai noteikta vienas pirmsskolas 1 grupā (uz 11.10.2021. – divu pirmsskolu 4 grupām);
- individuālā karantīna dažādās klasēs noteikta četrpadsmit skolu 152 skolēniem (uz 11.10.2021. – četrpadsmit skolu 113 skolēniem);
- individuālā karantīna 5-6gadīgo bērnu grupās noteikta vienas pirmsskolas 3 bērniem (uz 11.10.2021. – vienas pirmsskolas 1 bērnam);
- izolācijā atrodas divu skolu 10 skolēni (uz 11.10.2021. – trīs skolu 5 skolēni);
- izolācijā atrodas vienas pirmsskolas 1 bērns 5-6gadīgo bērnu grupās (uz 11.10.2021. – vienas pirmsskolas 1 bērns).

Nākamajā nedēļā skolēni dosies skolēnu rudens brīvdienās. Cerams, ka pēc tam mācību procesu turpināsim atkal klātienē.

Informāciju sagatavoja
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde