Situācija Daugavpils pilsētas vispārizglītojošajās izglītības iestādēs uz 17.09.2021.

17.09.2021.

Ārā ir skaists rudens, parādās pirmās krāsainās lapas, un no rītiem mundrumu dod dzestrais gaiss. Skolas un pirmsskolas ar prieku sagaida savus audzēkņus, lai gan ir daļa izglītojamo, kuriem jāapgūst zinības attālināti, jo arī šajā nedēļā, no 13.-17.septembrim, no skolām tika saņemti rīkojumi par mācību procesa organizēšanu attālināti.

Nedēļas laikā Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē no 12 skolām tika saņemti rīkojumi saskaņošanai par izglītojamiem noteikto attālināto mācību procesu (30 gadījumi). Pagājušajā nedēļā saņemto rīkojumu skaits bija tāds pats (no 3 pirmsskolām un 9 skolām), bet tikai par 44 gadījumiem. Apkopojot informāciju, var secināt, ka šajā nedēļā individuālā karantīna bija noteikta septiņu skolu 14 skolēniem (pagājušajā nedēļā – piecu skolu 10 skolēniem), karantīna daļai klases/grupas – vienas skolas 1 klasei (pagājušajā nedēļā – divu skolu 2 klasēm un vienas pirmsskolas 4 grupām), bet karantīna visai klasei/grupai – astoņu skolu 13 klasēm (pagājušajā nedēļā – astoņu skolu 20 klasēm un divu pirmsskolu 2 grupām), savukārt izolācija – vienā skolā 2 skolēniem (pagājušajā nedēļā – vienas skolas 5 klasēm un vēl vienas skolas 1 skolēnam).  

Apkopojot informāciju par pēdējām divām nedēļām, ir zināms, ka pavisam uz 20.09.2021. individuālā karantīna būs septiņu skolu 16 skolēniem, karantīna daļai klases/grupas joprojām būs noteikta divu skolu 2 klasēm un vienas pirmsskolas 4 grupām, bet karantīna visai klasei/grupai – deviņu skolu 27 klasēm, savukārt izolācijā atradīsies vienas skolas 1 klase.  

Informāciju sagatavoja
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde