Situācija Daugavpils pilsētas vispārizglītojošajās izglītības iestādēs uz 17.12.2021.

17.12.2021.

Gan skolās, gan pirmsskolās mācību process notiek klātienē, tomēr joprojām Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde no izglītības iestādēm saskaņošanai saņēma rīkojumus par attālinātā mācību procesa noteikšanu individuāli, daļai klases/grupas, kā arī visai klasei.  

Šajā nedēļā, no 13. līdz 17.decembrim, joprojām tikai skolās tika noteikta individuālā karantīna, bet ir mazliet palielinājies to rīkojumu skaits, kur karantīna tika noteikta visai klasei vai daļai. Apkopojot saņemto informāciju, redzams, ka karantīna visai klasei/grupai bija noteikta deviņu skolu 17 klasēm: 1.-6.klašu grupā 12 klasēm; 7.-9.klašu grupā 5 klasēm (pagājušajā nedēļā karantīna bija noteikta astoņu skolu 13 klasēm: 1.-6.klašu grupā 7 klasēm; 7.-9.klašu grupā 4 klasēm un 10.-12.klašu grupā 2 klasēm) un vienas pirmsskolas 1 grupai, savukārt karantīna daļai klases/grupas bija noteikta vienas skolas 1 klasei 7.-9.klašu grupā un vienas pirmsskolas 1 grupai (pagājušajā nedēļā karantīna bija noteikta vienas skolas 2 klasēm 7.-9.klašu grupā un vienas pirmsskolas 1 grupai).

Apkopojot kopējo statistisko informāciju no iepriekšējām nedēļām līdz nākamajai pirmdienai, redzams, ka uz 20.12.2021.:
- karantīna visai klasei noteikta astoņu skolu 18 klasēm: 1.-6.klašu posmā 12 klasēm; 7.-9.klašu posmā 5 klasēm; 10.-12.klašu posmā 1 klasei. Pavisam pilsētas skolās no 1.-12.klasei ir 350 klašu komplekti, līdz ar to redzams, ka uz 20.12.2021. karantīna noteikta 5,14% klašu no kopējā klašu komplektu skaita, kas ir mazāk, nekā pagājušajā nedēļā (uz 13.12.2021. sešu skolu 22 klasēm: 1.-6.klašu posmā 11 klasēm; 7.-9.klašu posmā 7 klasēm; 10.-12.klašu posmā 4 klasēm, kas ir 6,29% klašu no kopējā klašu komplektu skaita; uz 06.12.2021. divpadsmit skolu 39 klasēm: 1.-6.klašu posmā 25 klasēm; 7.-9.klašu posmā 12 klasēm; 10.-12.klašu posmā 2 klasēm, kas ir 11,14% klašu no kopēja klašu komplektu skaita; uz 29.11.2021. desmit skolu 15 klasēm: 1.-6.klašu posmā 11 klasēm; 7.-9.klašu posmā 3 klasēm; 10.-12.klašu posmā 1 klasei, kas ir 4,29% no kopējā klašu skaita; uz 22.11.2021. sešu skolu 9 klasēm 1.-6.klašu posmā, kas ir 2,75% klašu no kopējā klašu komplektu skaita);
- karantīna visai 5-6gadīgo bērnu grupai noteikta vienas pirmsskolas 1 grupai (uz 13.12.2021. – nevienas pirmsskolas nevienai grupai);
- karantīna daļai klases noteikta vienas skolas 1 klasei 7.-9.klašu posmā (uz 13.12.2021. – trīs skolu 3 klasēm: 7.-9.klašu posmā 2 klasēm; 10.-12.klašu posmā 1 klasei);
- karantīna daļai 5-6gadīgo bērnu grupai noteikta vienas pirmsskolas 1 grupai (uz 13.12.2021. – vienas pirmsskolas 1 grupai).

Informāciju sagatavoja
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde