"Skolas Vārds" aicina skolotājus veidot metodisko materiālu datu bāzi

06.10.2021.

Izdevniecība "Skolas Vārds", paplašinot piedāvāto izglītības produktu klāstu un domājot par atbalsta mehānismiem skolotāju darbā, šobrīd veido un papildina apjomīgu metodisko materiālu datu bāzi vispārizglītojošajām skolām, kurā skolotāji varēs atrast darbam nepieciešamos materiālus dažādās klašu grupās un mācību priekšmetos.

Sadarboties tiek aicināti aktīvi un radoši skolotājiem, kuri vēlētos savus izstrādātos materiālus piedāvāt izvietot metodisko materiālu datu bāzē www.skolasvards.lv. Izvērtējot materiālus un individuāli vienojoties ar katru materiāla autoru, tika veikta samaksa Eur 10,00 – 40,00 apmērā par materiālu.

Materiāli vispārizglītojošajām skolām būs pieejami šādās kategorijās: Sākumskola 1.-4. klase; Pamatskola 5.-9. klase; Vidusskola 10.-12. klase.

Mācību priekšmeti: Angļu valoda, Bioloģija, Dabaszinības, Datorika, Dizains un tehnoloģijas, Fizika, Ģeogrāfija, Inženierzinības, Klases stundas, Krievu valoda, Ķīmija, Latviešu valoda un literatūra, Matemātika, Mūzika, Programmēšana, Sociālās zinības, Sports un veselība, Teātra māksla, Vēsture, Vizuālā māksla.

Atsevišķas kategorijas: Tematiskie plāni, Diagnostikas darbi, Speciālā izglītība, Materiāli skolu psihologiem, Materiāli logopēdiem, Attālinātās mācības, VISC mācību materiāli, Digitālie resursi, Video materiāli.

Ja ir materiāli, kas būtu noderīgi arī citiem kolēģiem, rakstiet un sūtiet Izdevniecībai "Skolas Vārds" uz e-pastu redakcija@skolasvards.lv. Izdevniecība sazināsies ar katru individuāli un piedāvās attiecīgu apmaksu, tos ievietojot apjomīgā metodisko materiālu datu bāzē www.skolasvards.lv.

Žurnāla "Skolas Vārds" redakcija
Redakcijas tālr.: 26002264
Redakcijas e-⁠pasts: redakcija@skolasvards.lv
www.skolasvards.lv   
Seko mums Facebook: https://www.facebook.com/SkolasVards