Skolu ziņas: Daugavpils 3.vidusskolas vidusskolēni gaida jaunus atklājumus STEM mācību priekšmetos

02.09.2019.

Jaunākie pētījumu rezultāti viennozīmīgi parāda, ka sabiedrībā, t.sk. izglītībā, nepieciešamas kardinālas izmaiņas sakarā ar STEM (zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) priekšmetiem. Lai audzinātu un izglītotu jauno paaudzi, ir nepieciešams attīstīt XXI gadsimtā nepieciešamas zināšanas un prasmes un aktualizēt STEM profesiju spektra prestižu,  jo mūsdienās laba karjera, interesanta dzīve un nopietns atalgojums pirmām kārtām nodrošināti tiem, kuri izvēlēsies eksakto zinātņu ceļu. —–
Daugavpils 3.vidusskola, rūpējoties par savas skolas izglītojamo konkurētspēju un kvalitatīvu, mūsdienu Eiropas standartiem atbilstošu izglītību,  uzsāka realizēt ERASMUS+ projektu “Science Is All Around” (“Zinātne ir visapkārt”), pievēršot uzmanību vienlaicīgi diviem aspektiem – eksaktajai izglītībai un spējai apgūt un reproducēt attiecīgo tēmu angļu valodā.
Koordinatoru un STEM skolotāju tikšanās laikā Paternā Spānijā no š.g. 25.oktobra  līdz 27.oktobrim dalībnieki rūpīgi un pamatīgi pārrunāja rīcības plānu, dalījās pieredzē e-grāmatu un plakātu veidošanā, dažādu aktivitāšu un sabiedrisko attiecību organizēšanā.
Projekta programmu izstrādāja dalībnieki no piecām valstīm: Portugāles, Beļģijas, Itālijas, Latvijas un koordinējošās valsts – Spānijas. Vidusskolēnus sagaida neaizmirstams ceļojums acīmredzamā un neticamā pasaulē. Skolēni saskarsies ar sarežģītu, bet aizraujošu uzdevumu – divus gadus veikt zinātniskos eksperimentus ģeoloģijas, bioloģijas, vides zinātnes, ķīmijas un fizikas jomā, izveidot vizuālos palīglīdzekļus papīra un digitālā formātā un pēc tam prezentēt savas zināšanas, prasmes un atklājumus saviem vienaudžiem piecos pētniecības kongresos, kas notiks projektā iesaistītajās valstīs. Latvijā tiks organizēts starptautiskais ķīmijas kongress, jo šis priekšmets ir viens no galvenajiem priekšmetiem mūsu skolā. Jau daudzus gadus 3.vidusskolas skolēni padziļināti studē STEM priekšmetus, bet pirms gada vidusskolu audzēkņiem tika licencēta programma ar padziļinātu ķīmijas un bioloģijas apguvi.
Pirmie auglīgā darba rezultāti tiks prezentēti ģeoloģijas zinātniskā kongresa laikā Portugālē nākamā gada janvārī, kur mūsu skolēni demonstrēs tādas caurviju prasmes kā domāšanu un radošumu, sadarbību un līdzdalību, kā arī digitālās prasmes. Kopumā projekts dos iespēju citādāk un plašāk paskatīties uz STEM mācību priekšmetiem, kā arī stiprināt starptautisko sadarbību un komunikāciju.

Daugavpils 3.vidusskolas Erasmus+ programmas projektu „Science Is All Around” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.           

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 3.vidusskolas
angļu valodas skolotāja
Irena Rožko,
direktora vietniece
Alina Jeremenko