Skolu ziņas: ERASMUS+ dienas Daugavpils 3.vidusskolā

19.10.2020.

ERASMUS+ projekti kļuvuši par skolas dzīves neatņemamu sastāvdaļu. Tiem ir milzīga ietekme gan uz skolēniem, gan skolotājiem jaunas pieredzes gūšanas, redzesloka paplašināšanas, attīstības un rakstura veidošanas ziņā. Un kaut gan šogad ārkārtas asituācijas dēļ nav iespējas īstenot mobilitātes, ERASMUS+ projektu pasākumi tiek īstenoti. —–
Šogad par godu ERASMUS+ dienām Daugavpils 3.vidusskolā tika organizēti vairāki pasākumi. Projektu grupās skolēni sagatavoja spēles un viktorīnas, kuras ļāva pārbaudīt skolēnu zināšanas par programmu, popularizēja pieredzi, kas gūta ERASMUS+ projektos, motivēja iesaistīties tajos. Ar dažādu uzdevumu palīdzību skolēni tika rosināti aktīvi darboties, meklējot pareizās atbildes uz jautājumiem par ERASMUS+ projektiem, mērķiem un ietekmi uz mūsdienīgu izglītību. Bijām sajūsmā, kad skolēni prezentēja savas idejas jauniem projektiem. Tika piedāvāti projekti mobilo aplikāciju izveidošanai, vides aizsardzības projekts ar sporta ievirzi, Skola 2030 uzņēmējdarbības projekts u.c. 12.klašu skolēni novadīja meistarklasi “Kā veiksmīgi parādīt sevi intervijā” un dalījās pieredzē. Izmantojot digitālās tehnoloģijas, skolēni labprāt iesaistījās visās aktivitātēs, diskutēja, dalījās savā pieredzē, spēlēja un saņēma balvas par aktīvu līdzdalību.
8.klases skolēni ar skolotāju Jeļenu Smuļko organizēja ZOOM konferenci ar saviem projekta partneriem. Lai arī tikšanās notika virtuāli, skolēniem bija daudz savstarpēju jautājumu un iespaidu.
Mūsu pieredzējušie Erasmus+ projektu dalībnieki tika uzaicināti piedalīties intervijā, lai izklāstītu savu viedokli par to, kas ir Erasmus+ programmas mērķis, kā projekti  ietekmējuši viņu dzīvi, atcerētos visspilgtākos momentus un emocijas.
Šajā mācību gadā mūsu skolā darbojas pieci ERASMUS+ projekti, un skolēni ar nepacietību gaida aizraujošus piedzīvojumus, mūsdienīgas apmācības, neaizmirstamu pieredzi starptautiskajā sadarbībā. Jaunie projekti padziļinās skolēnu zināšanās STEM (fizika, ķīmija, bioloģija, ģeoloģija) priekšmetos un palielinās interesi par karjeru šajās jomās, attīstīs prasmi domāt kritiski, uzstāties uz skatuves, filmēt, pievērst uzmanību ekoloģijas, ilgtspējīgas attīstības jautājumiem un daudz ko citu, protams, visu to darot angļu valodā.

Daugavpils 3.vidusskolas Erasmus+ programmas projektus līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.           

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 3.vidusskolas skolotāja Helēna Skripničenko,
direktora vietniece Alina Jeremenko