Skolu ziņas: Erasmus+ KA1 kursi Itālijā: Itālijas kultūras mantojums un prezentācijas metodes

01.08.2019.

 No 21.jūlija līdz 28.jūlijam Daugavpils 3.vidusskolas skolotājam Naurim Kupcovam bija iespēja piedalīties un bagātināt pieredzi, iegūstot jaunas zināšanas un prasmes Erasmus+ KA1 programmas tālākizglītības kursos “Itālijas kultūras mantojums un prezentācijas metodes” visas nedēļas garumā. —–
Kursi norisinājās Itālijas vēsturiskajā centrā Tropeā, kuru ik gadu vasarā iecienījuši daudzi tūkstoši tūristu no visas Eiropas, ne tikai dabas skaistuma un kultūras daudzveidības dēļ, bet arī vēsturiskās nozīmes dēļ. Šī ir ideāla vieta, lai padziļinātu zināšanas par Itālijas seno vēsturi un kultūru.
Kursos piedalījās arī skolotāji no Spānijas, Portugāles, Anglijas, Polijas, Ungārijas un Vācijas, kas ļāva iegūt interesantu un daudzveidīgu pieredzi no citām skolām, kurās ir atšķirīga izglītības sistēma un cita pieeja skolēnu mācīšanā.
Mācību laikā bija iespēja salīdzināt dažādu kultūru un mentalitāšu atšķirības. Bija iespēja pilnveidot angļu valodas lietošanas prasmes, prezentējot savu valsti, pilsētu un skolu – tādējādi attīstot arī komunikācijas, prezentācijas prasmes. Mums bija iespēja apgūt jaunas prezentēšanas metodes, izmantojot dažādas mobilās un datoraplikācijas, kuras ļaus radīt interesantākas prezentācijas, tādējādi veicināt vēstures izzināšanu.
Darbojoties starptautiskās komandās, mēs kopā, veicot dažādus uzdevumus un iepazīstoties ar dažādām liecībām, izzinājām pilsētas vēsturisko centru un pilsētas tuvāko apkārtni un ieguvām ziņas, kā tapusi pilsēta dažādos laikos. Atklājām Itālijas kulinārijas tradīcijas, gatavojot tradicionālos ēdienus. Tika apgūtas projektu veidošanas problēmas īpatnības un to risināšanas iespējas.
Kopumā tika iegūta neaizmirstama pieredze, kura veicināja manu izaugsmi kā skolotājam un turpmākajam mācību gadam ļāva iegūt jaunas metodes, lai radītu interesantākas prezentācijas un vēl vairāk veicinātu savu skolēnu ieinteresētību vēsturē, attīstot kritisko domāšanu.”

Daugavpils 3.vidusskolas Erasmus+ programmas projektu Nr.2019-1-LV01-KA101-060192 “Kompetences: no teorijas līdz praksei” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja
Daugavpils 3.vidusskolas vēstures un sociālzinību skolotājs
Nauris Kupcovs