Skolu ziņas: Mācāmies domāt kritiski

04.12.2019.

Daugavpils 3.vidusskolas11.klašu 5 skolēni kopā ar skolotājām Jeļenu Smuļko un Ļubovu Kravceviču Erasmus+ programmas projekta Nr.2019-1-SK01-KA229-060786_3 “Think” ietvaros no š.g. 24.novembra līdz 30.novembrim devās uz Morlupo (Itālija). Projekta partneri ir Slovākija, Spānija, Itālija, Portugāle un Latvija, kuru pārstāv Daugavpils 3.vidusskola. —–
Projekta mērķis ir pilnveidot kritiskās domāšanas, debatēšanas, sadarbības un citas prasmes, kā arī paaugstināt medijpratības līmeni, kas kopumā sekmēs apzinātas piederības sajūtas veidošanos un vēlmi iesaistīties un ietekmēt notiekošo savā skolā, kopienā un valstī. Latvijai kritiskās domāšanas prasmes ir īpaši aktuālas, ieviešot kompetenču pieeju mācību satura apguvē.
Pirms doties uz Itāliju, bērni aktīvi strādāja www.e-twinning.net programmā, kur pildīja dažādus uzdevumus un veidoja savstarpējas attiecības ar vienaudžiem no citām dalībvalstīm. Skolēniem bija dots uzdevums – izpētīt itāļu slavenāko personību biogrāfijas, kultūrvēsturisku objektu vēsture un daudz ko citu.
Nedēļas laikā skolēni, savstarpēji sadarbojoties, pētīja dažādas problēmas un mēģināja rast atbildes, kā rīkoties, ja cilvēkam ir radušās šādas problēmas: izdegšana, stress, depresija, zems pašnovērtējums, sliktas atzīmes skolā. Skolēniem bija unikāla iespēja darboties ne tikai skolas telpās, bet arī doties uz Itālijas galvaspilsētu Romu un meklēt atbildes uz jautājumiem kvesta veidā. Skolēni, apmeklējot Romas populārākās vietas, darbojās grupās un meklēja atbildi uz jautājumiem, tādējādi attīstīja ne tikai savu kritisko domāšanu, bet arī paplašināja redzesloku, attīstīja līderības prasmes un iemaņas. Projekta pēdējā dienā skolēni apkopoja nedēļas laikā iegūto informāciju un grupās prezentēja savus darbus. Katra grupa izpētīja viņiem piedāvāto problēmu un piedāvāja savus risinājumus problēmas pārvarēšanai. Pēdējās dienas beigās skolēni devās internacionālās vakariņās, ko paši bija sarūpējuši. Katras dalībvalsts pārstāvji atveda un lika galdā savas valsts tradicionālos ēdienus.
Mūsu skolas skolēniem bija brīnišķīga iespēja veselu nedēļu dzīvot itāļu ģimenē, tādējādi iepazīt itāļu kultūru un tradīcijas, komunicēt un sadarboties ar vienaudžiem no citām valstīm, uzlabot angļu valodas un sadarbības prasmes.

Daugavpils 3.vidusskolas Erasmus+ programmas projektu „Think” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 3.vidusskolas
latviešu valodas skolotāja
Ļubova Kravceviča