Skolu ziņas: Zinātne ir visapkārt

31.05.2021.

Regulāri tiekoties tiešsaistē ar projektā “Science is All Around” iesaistītajiem jauniešiem, turpinām iesākto darbu ierastajā ritmā. Uzņēmīgie jaunieši jau divus mēnešus izstrādā materiālus savai starptautiskajai konferencei par ķīmijas, fizikas un bioloģijas praktisko pielietojumu viņu dzīvē, diskutē par zinātnieka karjeras ikdienu un izaicinājumiem, veic eksperimentus, realizējot savas idejas, un arvien gūst jaunu pārliecību par savām spējām. Jaunieši attīsta iemaņas praktisko darbu veikšanā, mācoties gan vērot, gan izvērtēt rezultātus, tādējādi gūstot zināšanas praktisko darbu veikšanai STEM priekšmetos. Un patiesu prieku sagādā tas, ka mūsu skolēni spēj par visu to runāt un izstrādāt materiālus angļu valodā, jo, lai darbotos starptautiski, zinātniekam ir jāpārvalda angļu valoda augstā līmenī.

Paldies mūsu STEM priekšmetu skolotājiem un 10.klašu skolēniem par spēju pielāgoties nestandarta situācijai, saglabājot degsmi un ieinteresētību apmācot un mācoties!
Viss notiek un turpinās drošā vidē!

Daugavpils 3.vidusskolas Erasmus+ programmas projektu „Science Is All Around” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.           

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 3.vidusskolas
direktora vietniece
Alina Jeremenko