Starptautiskā izglītības akcija "Pasaules lielākā mācību stunda" Daugavpils 11.pamatskolā

Atslēgvārdi: Skolu ziņas

21.10.2021.

Starptautiskā izglītības akcija "Pasaules lielākā mācību stunda" Latvijā noris jau kopš 2015.gada, simboliski iezīmējot 25.septembri - dienu, kad ANO valstis kopīgi apņēmās sasniegt 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķus 2030.gadā. Pasaules lielākā mācību stunda iepazīstina gan bērnus un jauniešus, gan pieaugušos ar globālajiem mērķiem un iesaista ikvienu to sasniegšanā.  

2021.gadā skolēni aicināti domāt par klimata izglītību, īpaši uzsverot divus ANO Ilgtspējīgās attīstības mērķus: 4.mērķi – Kvalitatīva izglītība un 13.mērķi – Rīcība klimata jomā.

2021.gada 14.oktobrī Pasaules lielākajā mācību stundā jau septīto reizi piedalījās arī Daugavpils 11.pamatskolas skolēni. Devītajā klasē notika stunda “Nāc talkā klimatam!” ar mērķi veicināt klimata izglītību skolēnu vidū.

Skolēni izveidoja siltumnīcas efekta modeli un eksperimentāli noskaidroja, ka ogļskābā gāze CO2 galvenokārt nokļūst atmosfērā dzīvo organismu elpošanas rezultātā, kurināmā dedzināšanas laikā, sausā ledus kā dzesējošā materiāla izmantošanā. Izglītojamie atzīmēja, ka ogļskābās gāzes negatīvās ietekmes mazināšanā liela loma ir zaļo augu fotosintēzei.

Skolēni secināja, ka visus ikdienā skar globālā sasilšana un klimata izmaiņas. Mums kopējiem spēkiem jāmeklē iespējas, kā mazināt siltumnīcas efekta rašanās cēloņus, un jāapzinās, kāds varētu būt ikviena cilvēka ieguldījums pasaules globālo problēmu risināšanā. Arī skolēni var piedalīties klimata izmaiņu radīto seku novēršanā. Mūsu spēkos ir saudzēt dabu, stādīt kokus, atjaunot mežus.

Dzīvojam zaļi!

Informācju sagatavoja:
Daugavpils 11.pamatskolas
ģeogrāfijas un ķīmijas skolotāja Marina Ruskova,
bioloģijas skolotāja Natālija Šope