Starptautiskais Lietuvas un Latvijas skolu bibliotēku projekts „Baltu literatūras nedēļa - 2021”

Atslēgvārdi: Skolu ziņas

07.01.2022.

Projekts „Baltu literatūras nedēļa”, kuru 2017.gadā uzsāka Lietuvas skolu bibliotekāri no Jonavas, šogad Lietuvas un Latvijas skolu bibliotēkās norisinājās jau piekto reizi. Projekta mērķis – popularizēt lasīšanu, radniecīgo tautu literatūru, kultūru, valodu un abu tautu sadarbību. Neskatoties uz sarežģīto epidemioloģisko situāciju un zināmiem ierobežojumiem, š.g. 20.–24.septembrī 44 Lietuvas un Latvijas skolas piedalījās šajā projektā: 29 Lietuvas skolas un 15 Latvijas skolas. Projekta nedēļa ietver gan Baltu vienības dienas, gan saulgriežu, gan Eiropas valodu dienas svinēšanu, atgādinot to, kas mūs – baltu tautas – vieno: valodas, tradīcijas, pasaules izjūta, cieņa pret vēsturisko atmiņu un Eiropas vērtībām.  

Lietuvas skolās tika lasītas latviešu tautas pasakas, popularitāti nezaudē arī Imanta Ziedoņa „Krāsainās pasakas”, Annas Sakses „Pasakas par ziediem”, Kārļa Skalbes pasaka „Kaķīša dzirnavas”, taču visvairāk uzmanības izpelnījās Zanes Zustas grāmatas par Uci Puci.

Nodarbībās vecāko klašu skolēni iepazinās gan ar latviešu literatūras klasiķu, gan ar mūsdienu autoru grāmatām, kuras, pateicoties projekta partneriem un atbalstītājiem, pamazām bagātina skolu bibliotēku plauktus.

Latvijas skolās radoši svinēta Baltu vienības diena, skolēni mācījās lietuviski sasveicināties, pateikties, dziedāja lietuviešu dziesmas, skolu bibliotēkās tika izveidotas grāmatu izstādes, tika lasīti lietuviešu un latviešu rakstnieku daiļdarbi, tika gatavoti nacionālie ēdieni. Izjust kopējo lietuviešu un latviešu tautu vēstures pieredzi palīdzēja lietuviešu autoru Jurgas Viles un Linas Itagaki grāmata „Sibīrijas haiku” (tulk. Dace Meiere). Skolēni diskutēja, kā viņi paši rīkotos līdzīgās situācijās, veidoja simbolisko „latvieša koferi”, trīsstūrainās vēstules, iepazinās ar tā laika vēsturisko dokumentu oriģināliem. Lietuvas un Latvijas pierobežas skolu bibliotēkās sarīkoti dzejas lasījumi, viktorīnas.

Projektā piedalījās arī skolēni no Daugavpils – Daugavpils Vienības pamatskolā pasākumi tika organizēti jau piekto gadu pēc kārtas, un ceturto gadu projektā piedalījās J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskola.

Baltu literatūras nedēļa Daugavpils Vienības pamatskolā sākās ar prezentāciju 1.stāva vestibilā par lietuviešu autoru grāmatām bērniem. Šīs grāmatas varēja apskatīt izstādē skolas bibliotēkā. Baltu literatūras nedēļas ietvaros skolas bibliotēkā norisinājās 2 pasākumi, kur skolēni iepazinās ar lietuviešu autoru grāmatām. Kopā ar pagarinātās dienas grupas skolēniem lasījām par Kiku Miku un zīmējām, ko Kika Mika varētu darīt skolā, kā viņai patiktu skola. Savukārt 4.b klases skolēni nelielā prezentācijā gan uzzināja ko jaunu par Lietuvu, gan vēlreiz pārliecinājās, cik daudz jau zina par kaimiņvalsti, un pamanīja, cik daudz mums ir kopīga. Kopā lasījām Ķ.Kasparavičus grāmatu „Īsi stāstiņi par lietām“, runājām par lietām sev apkārt, par lietām, bez kurām nevar iztikt, kuras ir svarīgas, zīmējām šīs lietas un rakstījām, kāpēc tās ir tik īpašas.

Projekta ietvaros J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolas 5.a klases skolēni iepazinās ar Lietuvas valsti, meklēja to ģeogrāfiskās īpatnības, uzzināja par valsts svētkiem. Skatījās lietuviešu animācijas filmas un lasīja tautas pasakas, kurām zīmēja ilustrācijas un veidoja teatralizēto priekšnesumu. Savukārt, 3.klases skolēni iepazinās ar Linas Žutautes grāmatām par Kiku Miku, lasīja stāstu “Kika Mika un aizbēgušās ausis” un devās pakaļ tiem ar robotu BeeBot palīdzību. Līdz ar to skolēni ne tikai attēloja grāmatā izlasīto, bet arī mēģināja veidot cēloņu un seku sakarības, vadīt ierīci un programmēt. Šķībi, greizi, tomēr ausis tika atrastas!

Ziemassvētku priekšvakarā uz Lietuvas skolu bibliotēkām aizceļoja jaunas grāmatas, kas iepazīstina ar Latvijas ģeogrāfiju („Latvijas ģeogrāfijas atlants”, „Lotes atlants”), etnogrāfiju un tradīcijām („Krāsosim tautas tērpus”), slavenas mūsdienu latviešu bērnu rakstnieces Ineses Zanderes stāsts „Puika ar suni” (tulk. Laura Laurušaite), arī jaunizdotā latviešu valodas mācību grāmata lietuviešiem „Skaidrs A1” (Latviešu valodas aģentūra, 2021). Daļa no šīm grāmatām tika iegādāta, izmantojot Latvijas valsts simtgades publiskās diplomātijas programmas atbalstu.

Dāvanu grozs sasniedza arī Latvijas skolas. Skolu bibliotēku krājumi papildinājās ar Lietuvas Republikas vēstniecības dāvinātajām K.Kasparavičus pasaku grāmatām „Zemeņu diena” un „Kaimiņiene aiz stūra”, daudzās valodās tulkoto un Eiropā apbalvoto grāmatu – Evelinas Dacjūtes pasaka „Laime ir lapsa”, kā arī jau minēto J.Viles un L.Itagaki grafisko stāstu „Sibīrijas haiku”. Pusaudži ar lietuviešu literatūru varēs iepazīties, lasot jaunās lietuviešu rakstnieces Kotrīnas Zīles stāstu „Samainītais”, kā arī Undines Radzevičūtes vēsturisko romānu „Asinis zilas, debesis pelēkas”. Dāvanu grozu papildināja grāmatas un spēles arī lietuviešu valodā, kuras iegādātas par atbalstītāju līdzekļiem: E.Mieželaiša pasaka „Zakis garausis” (Zuikis Puikis, 1949) un vārdu spēle “Sudėk žodį”.

Projekta organizatori cer, ka projekta ideja, kas tika lolota jau piecus gadus, attīstīsies arī turpmāk, nostiprinot jaunās paaudzes identitāti, kā arī Lietuvas un Latvijas kultūras sakarus.

Projekta organizatori: Jonavas rajona Žeimju skola-daudzfunkciju centrs, Jonavas rajona skolu bibliotēku metodiskais pulciņš.

Projekta partneri: Vītauta Dižā universitāte, Latvijas Republikas vēstniecība Lietuvas Republikā, Lietuvas Republikas vēstniecība Latvijā, Jonavas rajona pašvaldība, Latvijas Nacionālais kino centrs, Lietuvas kino centrs.

Projekta atbalstītāji: „Kafijas Draugs”, „RT TAX”, „Baltic Logistic Solutions”, „Power Sport”, „Save24”.

Informāciju sagatavoja projekta koordinatores:
J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolas bibliotekāre Tatjana Jevstafjeva-Aksjuta,
Daugavpils Vienības pamatskolas bibliotekāre Jeļena Celma.