Streika prasību izpilde un rastie kompromisi

Atslēgvārdi: LIZDA ziņas

19.09.2022.

Uzsākot streika pieteikšanas procedūru, LIZDA izvirzīja divas prasības.  

1.prasība: Izglītības likuma 53.panta trešās daļas, kas nosaka, ka pedagoga mēnešalga par vienu slodzi nav zemāka par Ministru kabineta apstiprināto pedagogu darba samaksas grafikā noteikto mēnešalgu attiecīgajā laikposmā, izpilde. Pedagogu darba samaksas grafiks jāizstrādā saskaņā ar Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021. - 2027.gadam noteiktajiem pedagogu darba samaksas palielinājuma principiem un plānotajiem rezultatīvajiem rādītājiem un jāapstiprina nākamo piecu gadu periodam sākot no 2023.gada 1.septembra, valdībai, paredzot finansējumu 2023.gada un vidēja termiņa budžeta projektā.

PANĀKTS, PRASĪBA IZPILDĪTA. ALGAS PALIELINĀJUMS būs katru gadu no 1.septembra arī turpmāk. Zemākā mēneša darba algas likme no 01.09.2023. palielināsies saskaņā ar Izglītības attīstības pamatnostādnēm.

Izglītības attīstības pamatnostādnes nosaka, ka pedagoga zemākā mēneša darba algas likme ir vienāda ar valstī sabiedriskā sektorā strādājošā vidējo algu. IZM un CSP dati liecina, ka šī summa ir 1527 eiro par 40 h, tātad proporcionāli par 36 h 1374 eiro, par 30 h 1145 eiro. Tas tiks izmantots algas grafikam no 01.09.2023.

2.prasība: Darba slodzes sabalansēšana visiem pedagogiem no 2023. gada.

Slodžu balansēšana tika prasīta no 01.09.2023. Slodzes tiks pakāpeniski sabalansētas. Prasība DAĻĒJI IZPILDĪTA, RASTI KOMPROMISI, jo citādāk no 01.09.2023. būtu visā nozarē ap 5000 vakances. Daļai pedagogu slodzes balansēšana sāksies jau no 01.01.2023., daļai no 01.09.2023.

Vispārējās izglītības pamata un vidējās izglītības pakāpes skolotājiem no 2023.gada 1.janvāra viena skolēna vidējo mērķdotācijas apmērs tiks palielināts no 115 eiro līdz 127 eiro.

Ministrijā skaidroja, ka ierosinājuma galvenais mērķis ir sabalansēt skolotāju darba nedēļu, nodrošinot 65% un 35% darba slodzes sadalījumu. No 2023.gada 1.septembra rosināts pāriet no 30 stundu darba nedēļas uz 36 stundu darba nedēļu, nodrošinot darba stundu attiecību starp kontaktstundām un darba stundām pārējo pienākumu veikšanai attiecīgi rekomendējoši 65% un ne mazāk kā 35%.

Pirmsskolas izglītības pakāpes pedagogiem no 2023.gada 1.janvāra viena bērna vidējais mērķdotācijas apmērs tiks palielināts no 82 eiro līdz 90 eiro, bet samaksa par zemāko alga likmi tiks paaugstināta līdz 1070 eiro.

No 2023.gada 1.septembra slodzes sastāvu plānots noteikt 34 stundas nodarbību vadīšanai un sešas stundas citu pienākumu veikšanai.

Interešu izglītības pedagogu darba slodzes sabalansēšanai paredzēts 11% finansējuma pieaugums, nosakot pakāpenisku gatavošanās stundu palielinājumu.

Valdība sestdien 17.09.2022. atbalstīja arī IZM priekšlikumu par 3,7 miljonu eiro piešķiršanu no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, lai nodrošinātu digitālo platformu mācību materiālu pieejamību.

Tuvākajā laikā skolēniem un pedagogiem tiks nodrošināta iespēja izmantot digitālās mācību platformas "soma.lv", "maconis.lv" un "uzdevumi.lv". Savukārt vidējās izglītības posmā būs iespēja abonēt arī "letonika.lv", "Ebsco" vai "Britannica" resursus pētniecības un padziļinātā satura pieejamībai.

Līdz šā gada 1.decembrim ministrija arī izstrādās un iesniegs valdībā rīkojuma projektu par pedagogu zemākās mēneša darba samaksas likmes pieauguma grafiku no 2023.gada 1.septembra līdz 2025.gada 31.decembrim, ievērojot Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021.-2027.gadam noteiktos darba samaksas pieauguma principus.

Streika prasībās nekas netika prasīts no 01.01.2023. Tā ir visu mūsu kopīgā uzvara, ka no 01.01.2023. pedagogu algām, slodzes sabalansēšanai panācām papildus vēl 73 milj.eiro, kas būs finansējuma bāzē, nevis vienreizēja piemaksa.

LIZDA Daugavpils AO priekšsēdētāja
Svetlana Orlova