Tika izstrādāta pirmā Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla ziņu lapa

20.12.2021.

Šajā materiālā var iegūt zināšanas par 2020./2021.gada Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla (NVVST) aktualitātēm, iepazīties ar labās prakses un pieredzes stāstiem gan no NVVST izglītības iestādēm, gan citām Eiropas izglītības iestādēm, kā arī jau laicīgi apskatīt nākamā gada Tematisko veselības dienu plānu. Tāpat ziņu lapa dod iespēju ielūkoties NVVST aizvadītā gada anketu atskatā, kas tapis, balstoties uz saņemtajām NVVST Ikgadējo aktivitāšu izvērtējuma anketām, kā arī smelties idejas savas veselības uzlabošanai.  

Pielikumā ZIŅU LAPA.