Valsts izglītības satura centrs sniedz atbalstu skolēniem zinātniskās pētniecības darbu tapšanā

Atslēgvārdi: VISC ziņas

05.01.2022.

Lai atbalstītu skolēnus zinātniskās pētniecības darbu tapšanā un pēdējo uzsvaru salikšanā pirms darbu iesniegšanas, Atbalsts izcilībai organizē tematiskas diskusijas ar ekspertiem.  

Diskusijās zinātņu nozaru grupu griezumā plānots aplūkot šādus jautājumus:
◾️ Kā man pierādīt tēmas aktualitāti? Vai es to daru pareizi?
◾️ Vai es esmu pareizi izvēlējies un aprakstījis metodi?
◾️ Ko man akcentēt savā prezentācijā? Kas ir laba prezentācija?

Diskusijas notiks Zoom platformā:
◾️ sociālajās zinātnēs - 2022.gada 11.janvārī no plkst.14.30 līdz plkst.16.00,
◾️ medicīnā un veselības zinātnēs - 2022.gada 13.janvārī no plkst.14.30 līdz plkst.16.00,
◾️ humanitārajās un mākslas zinātnēs - 2022.gada 14.janvārī no plkst.14.30 līdz plkst.16.00,
◾️ dabaszinātnēs - 2022.gada 17.janvārī no plkst.14.30 līdz plkst.16.00,
◾️ inženierzinātnēs un tehnoloģijās - 2022.gada 18.janvārī no plkst.14.30 līdz plkst.16.00.

Aicināti pieteikties zinātniskās pētniecības darbu autori! Pieteikšanās anketa: ej.uz/ZPD_ekspertu_diskusijas