Vienlīdzīgi un kopā!

10.04.2015.

Daugavpils 11.pamatskola uzsāka aktīvu darbu ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerības projektā „Vienlīdzīgi I: „Lielās kaujas” vai zirgu izjādes kā ceļš uz skolēnu integrāciju” (Nr.2014-1-PT01-KA201-0008292) („EQUAL I: “The Great Battles” or horse riding as a way of equalizing students”). Projektā iesaistītas 3 valstis: Portugāle, Turcija un Latvija. 
Pirmais posms sākās Portugālē. Daugavpils 11.pamatskolas grupa 8 dalībnieku sastāvā (5 skolotāji un 3 izglītojamie) ceļojumā devās 2015.gada 15.martā.
Maršruts: Daugavpils – Rīga – Prāga – Lisabona – Konstance.
Mūsu skolēniem tas bija pirmais ceļojums ar lidmašīnu. Skolēniem sēdvietas lidmašīnā, laimīgā kārtā, bija pie iluminatoriem, tāpēc zēni baudīja jauko ceļojumu. Lisabonā ieradāmies vēlu vakarā. Lidostā mūs sagaidīja jaunie draugi no Portugāles (droši varam tā viņus saukt, jo jau krietnu laiku sarakstījāmies) – smaidošā, sirsnīgā Klaudija un emocionālais, enerģiskais Paulo. Ceļojums turpinājās uz mūsu projekta darba pilsētiņu – Konstanci. Jau krietni satumsa, tomēr vēl labi bija saredzami kalni un skaisti izgaismotas pilsētiņas. Protams, emociju bija daudz, tomēr autobusiņā kļuva arvien klusāk, jutām vieglu nogurumu (2 stundu laika starpība arī paveica savu darbu)...
Darba aktivitātes sākās 16.martā no rīta. Pēc garšīgām brokastīm mēs devāmies uz Konstances vidusskolu. Ceļš veda augstu kalnā pa skaisti bruģētām šaurām ieliņām. Bija jāpārvar daudzi pakāpieni. Kāpšanu atviegloja informatīvā ekskursija, skaistie skati uz pilsētu. Mēs apbrīnojām citronu, mandarīnu un apelsīnu kokus ar bagātīgu augļu ražu kuplajos zaros.
Mūs sagaidīja skolā, kur katra delegācija prezentēja savu izglītības iestādi. Saimnieki mums pastāstīja par savu skolu, kura ir diezgan liela – vairāk nekā 700 skolēnu.
Mēģināsim īsumā pastāstīt par galvenajām mūsu skolu atšķirībām. Portugālē izglītība sadalīta 3 posmos (4 sākumskola + 4 vidējais posms + 4 vecākais posms). Pie skolas atrodas bērnudārzs. Ierodoties skolā, skolēni ar kartiņu palīdzību atzīmē savu ierašanos informatīvajā sistēmā. Šajā sistēmā skolēni uzzina par nodarbībām, grozījumiem stundu sarakstā, pusdienu ēdienkarti u.tml. Bērniem līdzi nav ne mobilo telefonu, ne planšetdatoru, lai tie netraucē darbu un nenovērš uzmanību. Ja kāds aizmirsis mājās kancelejas piederumus (burtnīcu, pildspalvu, zīmuli u.tml.), tos var nopirkt skolas kioskā, kā arī par personiskajiem līdzekļiem lūgt veikt kopēšanas darbus. Kabineti ir diezgan plaši, bet iekārtoti vienkārši. Mācību stundas var notikt jebkurā kabinetā, piemēram, angļu valoda – mājturības kabinetā (kabineta profils netiek ievērots). Telpās ir diezgan vēsi, jo nav centrālās apkures, tikai elektriskie gaisa sildītāji. Skolā neskan zvans, bet skolēni nekad nekavē stundas. Tomēr mums radās iespaids, ka telpās visu laiku ir rosība. Skolas ēdnīcā pusdienas ir diezgan vienveidīgas. Katru dienu obligātais ēdiens – dārzeņu biezzupa. Otrais ēdiens variē – gaļa, zivs, rīsi, kartupeļi. Saldais ēdiens – uzputenis. Uz galdiem krūkās ir ūdens. Tēju un kafiju skolēniem nepiedāvā. Pēc stundām skolēni apmeklē ārpusklases nodarbības, kuras var noritēt blakus esošajās pilsētiņās. Pēc visām nodarbībām skolēni dodas mājup. Jaunākos bērnus sagaida vecāki. Bērni pa ielām „netusē”, viņi ir mājās vecāku uzraudzībā. Pilsētiņā valda miers un klusums.
Projekta mērķis – dalīties pieredzē skolēnu integrācijas jautājumos. Līdz ar to, mēs sadarbojāmies ar skolu, kurā ir integrēti izglītojamie ar speciālām vajadzībām. Skolas sastāvdaļa ir speciālās izglītības centrs. Vispārizglītojošo programmu skolēni zina kā un prot sadarboties ar speciālo izglītības programmu audzēkņiem. Skolotāji, vecāki, bērni ir lepni, ka var sniegt atbalstu un palīdzību tiem, kuriem šis atbalsts ir ļoti nepieciešams. Bija patīkami redzēt, ka integrācijas jautājumos skola darbojas kā „vienots vesels”. Skolēni ar speciālām vajadzībām ir līdztiesīgi visos darbos: gan mācību procesā, gan ārpusstundu aktivitātēs, gan atpūtā. Skolā valda vienotība, palīdzība un labvēlīga gaisotne.
Piecas spraigas darba dienas no 16.marta līdz 20.martam pagāja ļoti ātri.

Mēs – skolotāji ieguvām jaunas zināšanas. Portugāļu speciālisti dalījās darba pieredzē, stāstīja un parādīja, kā palīdzēt bērniem dzīvot saskaņā ar apkārtējo vidi un uzlabot veselību. Ārstnieciskā jāšana ir profesionāli attīstīta Portugāles skolās un ir paredzēta bērniem, kuriem ir nepieciešama fiziskā un personības rehabilitācija, kā arī adaptācija. Mūsu skolēni aktīvi piedalījās visās praktiskajās nodarbības, mācījās, bet, pats galvenais – ieguva jaunus draugus. 

Mums parādīja, kā hippoterapija apvieno izjādes un vingrošanu, ko bērni veic izjādes laikā. Pieredzējuši treneri un ārsti palīdzēja bērniem vadīt zirgu un gūt pozitīvas emocijas nodarbībās. Mēs uzzinājām, ka jāšana palīdz bērniem attīstīt spēju pārvaldīt savas kustības, uztvert eksistējošo realitāti, paaugstināt fiziskās aktivitātes, uzlabot kustību koordināciju un līdzsvaru, attīstīt intelektu un domāšanas spējas. Bija redzams, ka bērni jūt zirga pozitīvo enerģiju. Šādas nodarbības palīdz bērniem izprast dzīvniekus, bagātināt savu emocionālo sfēru un satuvina cilvēkus.
Viens no lielākiem piedzīvojumiem bija filmas uzņemšana. Mums (bērniem un skolotājiem) bija iespēja kļūt par īstiem kinoaktieriem. Filmas sižets balstījās uz vēsturiskiem notikumiem. Inovatīva un praktiski izmantojama mācīšanas metode nodrošināja bērnu sociālo rehabilitāciju un iekļaušanos sabiedrībā.
Laiks pagāja nemanot. Maršruts uz mājām: Konstance – Lisabona – Helsinki – Rīga – Daugavpils. Šoreiz ceļā vairāk klusējām. Bija iespēja pārdomāt visu redzēto.
Nedēļa Portugālē mudināja bērnus uz personīgiem sasniegumiem, labām attiecībām ar draugiem un skolotājiem, rosināja respektēt dzīvi, dabu un apkārtni. Ceļojums sniedza pozitīvu labsajūtu lieliem un maziem.
Šis projekts deva bērniem lielisku iespēju iepazīt citu kultūru, uzlabot angļu valodas zināšanas un satikt jaunus draugus.
Projekta ES Erasmus+ programmas nākamais posms notiks mūsmājās, tātad šī gada rudenī gaidīsim ciemos mūsu draugus no Portugāles un Turcijas. Tuvākajā laikā apkoposim ieguvumus pēc ceļojuma uz Portugāli un domāsim, kā pārsteigt ciemiņus Latvijā. Daugavpilī un tās apkārtnē ir daudz jauku vietu, skaistu dabas un vēsturisku objektu. Ceram, ka mūsu ciemiņi atklās sev arī daudz jauna.

Daugavpils 11.pamatskolas Erasmus+ programmas īstenoto projektu „EQUAL I: “The Great Battles” or horse riding as a way of equalizing students” līdzfinansē Eiropas Savienība.

ProjektsErasmus+.pdf

Ceļojuma aprakstu un fotogaleriju veidoja:
Daugavpils 11.pamatskolas ES projekta Erasmus+
Pamatdarbības Nr.2 (KA2) dalībnieku grupa:
pedagogi – Ina Meldere, Marianna Tretjakova, Inga Putina, Ilona Kokina, Vladimirs Muravickis, izglītojamie – Ņikita Ziņenko, Artemijs Marcinkevičs, Artūrs Čerņecovs.