Vienmēr gatavi apgūt jauno

06.11.2014.

Oktobris jau otro gadu mūsu pilsētā kļūst par skolotāju mēnesi, kad notiek dažādi pedagogiem veltīti pasākumi. Skolotāji ir ne tikai sava aroda pratēji, bet spēj atrast laiku arī kādam aizraujošam vaļaspriekam, turklāt labprāt to iemāca arī citiem. No 2.oktobra līdz 31.oktobrim 29 pilsētas izglītības iestāžu darbinieki uz 26 meistarklasēm aicināja savus kolēģus, un šim aicinājumam atsaucās vairāk nekā 200 skolotāji.—–
Šogad interesenti varēja iemācīties gatavot ziedus no filca, atlasa lentītēm un kreppapīra, darināt konfekšu pušķus un apsveikuma atklātnes dažādās tehnikās, apgūt interjera izdaiļošanas prasmes, papildināt adīšanas un tamborēšanas iemaņas, darboties ar mālu un krāsainām smiltīm, iedziļināties akvareļkrāsu izmantošanas niansēs, izcept kādu gardumu svētku galdam, izlasītās avīzes iepīt kādā saimniecībā noderīgā traukā, piešķirt otru dzīvi olu čaumalām un apgleznot zīdu. Tik daudzpusīgi un prasmīgi ir mūsu skolotāji, kuri ikdienas straujajā ritmā vēlējās un spēja atrast laiku kopā būšanas un došanas priekam!
4.novembrī meistarklašu vadītāji tika aicināti uz pieredzes apmaiņas noslēguma pasākumu. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova katram meistarklases vadītājam un iestādei veltīja daudz sirsnīgu pateicības vārdus, atzīmējot ko īpašu un tieši tai raksturīgu. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Pateicības rakstus un sarūpētās pārsteiguma balvas saņēma visi meistarklašu vadītāji: Daugavpils pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes skolotājas Inesa Kazlovska, Janīna Zile, Ināra Kazaka-Kazakeviča un Svetlana Raspopova, Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes skolotājas Tamāra Suško un Jeļena Ivanova, Daugavpils pilsētas 13.pirmsskolas izglītības iestādes darbiniece Marina Golubova, Daugavpils pilsētas 15.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja Jeļena Nedokosa, Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja Marta Ivanova un skolotāja palīdze Ilga Rimicāne, Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Arvita Jukša, sociālā pedagoģe Jeļena Kezika un skolotājas Jeļena Sņetkova, Ilona Petkeviča, Oksana Mihailova un Jeļena Jermolajeva, Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Nataļja Isate, Daugavpils pilsētas 28.pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja Svetlana Čepelova, Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja skolotāja Inga Vasiļjeva, Daugavpils 13.vidusskolas skolotājas Vanda Petrova un Oksana Barkovska, Daugavpils 16.vidusskolas skolotājas Irina Tumanovska, Irēna Kolesničenko, Alla Požarska, Oksana Gedzjuna, Gaļina Želabovska un Jadviga Osipova, Daugavpils 17.vidusskolas skolotāja Svetlana Petročenko un Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas-attīstības centra skolotājs Jurijs Deņisovs. Apspriežot paveikto un domājot par nākotnes plāniem, meistarklašu vadītāji bija vienisprātis, ka šī ideja ir jāturpina uzturēt un pilnveidot, tātad – arī nākamgad pedagogi labprāt vēlētos turpināt šo darbību un izmantot iespēju apgūt ko aizraujošu.
Par vēl kādu pārsteigumu meistarklašu vadītājiem bija parūpējusies Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes psiholoģe Linda Vingre, piedāvājot biodeju meistarklasi, uzsverot, cik būtiski ir savā darbā neizdegt: atrast laiku pabūt ar sevi, pārdomāt piedzīvoto un izpaust jūtas kustībā.
Sirsnīgs paldies Daugavpils Valsts ģimnāzijai par iespēju izmantot pasākumam dienesta viesnīcas semināru telpu!
Lai nākamā gada oktobris izdodas tikpat krāsains un daudzveidīgs!

Fotoieskats meistarklasē “Zīda apgleznošana”. Vada: 27.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Nataļja Isate.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Anita Pleša
t.65407434