VISC sagatavojis mācību priekšmetu olimpiāžu un ZPD aktivitāšu kalendāru 2022./2023. mācību gadam

Atslēgvārdi: VISC ziņas

10.08.2022.

Valsts izglītības un satura centrā (VISC) sagatavots aktuālais mācību priekšmetu olimpiāžu un zinātniski pētnieciskās darbības (ZPD) pasākumu plānotās norises kalendārs 2022./2023. mācību gadam.  

Pirmās mācību priekšmetu novadu posma olimpiādes 2022./2023. mācību gadā sāksies novembrī, bet noslēgsies ar valsts posma olimpiādēm aprīlī.

Vairāk informācijas lasiet šeit: https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/macibu-prieksmetu-olimpiazu-un-zpd-aktivitasu-kalendars-20222023-macibu-gadam