Pirmsskolas izglītība

Bērnu reģistrācija uzņemšanai Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs

Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanai Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs reģistratores e-pasts: bernu.specialists@ip.daugavpils.lv, tālr.: 65424602, 26459723

  • Atteikties no vietas pirmsskolas izglītības iestādē iespējams, aizpildītu iesniegumu  reģistra kārtas anulēšanai iesniedzot personīgi Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē vai atsūtot pa pastu uz Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi, Saules ielā 7, Daugavpils, LV-5401.

Informācija vecākiem