Pirmsskolas izglītība

    Bērnu reģistrācija uzņemšanai Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs

    Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanai Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs reģistratores e-pasts: bernu.specialists@ip.daugavpils.lv, tālr.: 65424602, 26459723

    Informācija vecākiem

    atbalstīt pirmsskolas vecuma bērnu mācīšanas procesā?

    DPIP rīkojums par pirmsskolas iestāžu darba laiku