Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla video konkurss “Proti pateikt “Nē” smēķēšanai!”

15.05.2020.

 Katru gadu 31.maijā visā pasaulē tiek atzīmēta Pasaules diena bez tabakas (World No Tobacco day). Šogad uzsvars tiek likts uz tabakas industrijas īstenoto manipulāciju ar jauniešiem kā potenciālajiem tabakas produktu patērētājiem. 2020.gada Pasaules dienas bez tabakas mērķis ir kliedēt mītus un sniegt zināšanas jauniešiem par tabakas un nikotīna saturošu produktu lietošanas kaitīgo ietekmi. Pēdējo gadu laikā strauji aug pieprasījums pēc "veselīgākiem" nikotīnu saturošiem izstrādājumiem, kā rezultātā ir pieejamas jaunas smēķēšanas ierīces, kuras ir populāras jauniešu vidū sava ērtā izmēra, neuzkrītošā izskata un kārdinošo aromatizētāju dēļ. Tomēr, kā liecina pētījumi, šīs ierīces ir kaitīgas, jo īpaši jauniešiem, kuru organisms vēl attīstās. Izglītības iestādēm ir būtiska loma smēķēšanas profilaksē jauniešiem. Svarīgi, lai pedagogs ir zinošs par jaunajām smēķēšanas ierīcēm un to ietekmi uz jauniešu veselību, lai veicinātu audzēkņu spēju atteikties un neuzsākt šo kaitīgo ieradumu, kā arī veidot no smēķēšanas brīvu mācību vidi.

Lai aktualizētu šo tēmu un stiprinātu skolēnu spējas atteikties no smēķēšanas, aicinām 8.-12.klases skolēnus piedalīties video konkursā "Proti pateikt "Nē" smēķēšanai"!

Nolikums ir šeit>>>

Ja ir jautājumi: ja ir radušies kādi jautājumi par video konkursu, lūdzu, sazinieties ar veselības veicināšanas koordinētāju Annu Spergu, e-pasts: anna.sperga@spkc.gov.lv, tālrunis: 67895815.