Ķīmijas apkaimes Darbīgā kopiena aicina šķirot atkritumus

18.03.2022.

No 2022.gada janvāra Daugavpils pilsētas Ķīmijas apkaimes Darbīgā kopiena īsteno projektu „Daugavpils pašvaldības Ķīmijas apkaimes kopienas savstarpējās mācīšanās un atkritumu šķirošanas kultūras veidošanas iniciatīva “Šķirosim tīrākai nākotnei!””, kuru atbalsta Izglītības iniciatīvu centrs sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā. —– 

Projekta mērķis ir veidot atkritumu šķirošanas paradumus vietējā apkaimē, sniedzot informatīvu atbalstu, piedāvājot dažāda vecuma un atšķirīgu sociālo kategoriju iedzīvotājiem izglītojošas un praktiskas aktivitātes, iespējas sadarboties, dalīties pieredzē, stiprināt vienam otru un gūt pozitīvu savstarpēju atbalstu iniciatīvas popularizēšanai sabiedrībā un ieradumu maiņai.

Līdz šim projekta ietvaros notikušas dažādas izglītojošas aktivitātes bērniem un pieaugušajiem un aktīvi notiek atkritumu šķirošana. Šķiroto atkritumu – plastmasas, stikla un papīra – regulāru izvešanu nodrošina SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” (SIA „AADSO”). Ķīmijas apkaimes Darbīgā kopiena izsaka pateicību SIA “AADSO” administrācijai par atbalstu un izglītības darba speciālistam Edgaram Šatilovam par līdzšinējo sadarbību, organizējot izglītojošas nodarbības bērniem par atkritumu šķirošanu.

Ķīmijas apkaimes Darbīgā kopiena aicina visus daugavpiliešus aktīvi iesaistīties atkritumu šķirošanā un dabas saudzēšanā. Mūsu aicinājumu skatīt šeit: https://youtu.be/tvlU_PXwZs8

Projekta īstenošanā iesaistītas izglītības, kultūras un sociālās jomas iestādes (Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestāde, Daugavpils pilsētas 21.pirmsskolas izglītības iestāde, Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles Ceriņu bibliotēka, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests Ģimenes atbalsta centrs, projekta „Darbīgās kopienas” resursu centrs, Daugavpils Bērnu un jauniešu centrs „Jaunība” bērnu klubs „Mezgls”), kuras atrodas Ķīmijas apkaimē teritoriāli blakus viena otrai, ikdienā aktīvi sadarbojas, izglītojot bērnus un ģimenes, sniedzot izglītojošus un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus ģimenēm, organizējot labdarības akcijas, un iepriekšējo 2 gadu laikā darbojās projektā „Darbīgās kopienas”, organizējot dažādas izglītojošas, sadarbību veicinošas un vietējās kopienas ikdienu pilnveidojošas aktivitātes.

Projekta īstenošanas termiņš: 2022.gada 1.janvāris – 31.marts.

Projekts “Darbīgās kopienas” tapis sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā. Vairāk par British Council darbību Latvijā meklē www.britishcouncil.lv .

Informāciju sagatavoja:
Projekta „Darbīgās kopienas”
vietējās kopienas koordinatore Daugavpilī Arvita Jukša
tālr: 26825598; e-pasts: daug26pii@inbox.lv
www.facebook.com/BritishCouncilLatvia
www.facebook.com/groups/236686581771609