Erasmus+ projekta “Bērni dabā” partneru tikšanās Latvijā

05.07.2022.

No š.g. 31.maija līdz 4.jūnijam Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekta ietvaros (Nr.2020-1-LT01-KA229-077835_5) “Bērni dabā” (Kids in Nature) starptautiskajā mobilitātes vizītē Daugavpils pilsētas 13.pirmsskolas izglītības iestādē viesojās pedagogi no Lietuvas (Alytus bērnudārzs “Volungele”), Bulgārijas (bērnudārzs”Srebarno kopitce” Sofijā), Rumānijas (bērnudārzs 1. Buzau), Slovēnijas (bērnudārzs ”Vrtec Shentvid” Ļubļanā) un Turcijas (bērnudārzs ”Menek Brome Ahmet YAL Bromenkaya” Kirsehirā). —– 

Projekta mērķis ir uzlabot bērnu ekoloģisko izpratni – stiprināt bērnu saikni ar dabu, attīstīt bērnu prasmes brīvā spēlē, mācīties atklājumus un izpētīt dabu. Tas tiek panākts, pārbaudot alternatīvus mācīšanās veidus dabā un daloties izglītības aktivitātēs, novatoriskās mācīšanas un mācīšanās metodēs ar partneriem. Sadarbība virtuālajā telpā, veicot reālus eksperimentus un izglītojošas aktivitātes mūsu pirmsskolas izglītības iestādēs, ir vērsta uz to, lai uzzinātu un saprastu, kādi procesi notiek dabā, kas tos ietekmē, un saprast šo procesu nozīmi dabai un cilvēkam. Lai īstenotu šos mērķus ir nepieciešamas projekta partneru tikšanās ar mērķi padziļināt un dalīties profesionālajās zināšanās.

Šīs skolotāju mobilitātes tēma bija “No dārza līdz galdam”. Lai šo projektu īstenotu, pedagogi četru dienu laikā paši iejutās audzēkņu lomā. Katru dienu kopā ar bērniem notika nodarbības dabas procesu izzināšanai – zāļu vainagu pīšana, svilpaunieku veidošana un dabas instrumentu iepazīšana kopā ar keramiķiem Ingu un Aleksandru Maijeriem. Dārza iekopšanā katras valsts partneri iesēja savai valstij raksturīgas sēklas, lai Daugavpils pilsētas 13.pirmsskoas izglītības iestādes bērni tās audzētu un vērotu. Jau iestādes mazdārziņā izaudzētai gatavs ēdienu un dzērienu gatavošanai. Tā grupās bērni jau gatavoja veselīgus kokteiļus, taisīja auksto zupu, cepa burkānu kūku, un to visu kopīgi baudīja, izjūtot radīšanas un izbaudīšanas prieku. Protams, viesiem tika izrādītas arī mūsu Latvijas, Latgales, Daugavpils skaistākās vietas. Ciemojāmies Preiļu Leļļu muzejā, kur skolotājas labprāt iejutās galma dāmu tēlos. Bijām arī Silenē un Aglonā, kur bija iespēja izbraukt ar laivu pa ezeru, kopā ar folkloras kopu iet latgaliešu rotaļās un izbaudīt latgaļu ēdienus un dzērienus. Tikšanās sasaistījās arī ar Daugavpils pilsētas svētkiem un viesi varēja tuvāk iepazīt pilsētu tās svētku rotā un izklaidēs. Četru mobilitātes dienu laikā centāmies paplašināt partneru redzesloku ne tikai profesionālā nozīmē, bet arī Latvijas kultūras izpratnē un dažādu latvisko prasmju attīstībā.

Priecājamies par Erasmus+ programmas sniegtajām iespējam – mācīties, gūt pieredzi un justies piepildīti, kā arī ceram uz nākamajām tikšanās reizēm. Šie gaišie un priecīgie kopā būšanas mirkļi sniedza laimes sajūtu mums visiem. Ir patīkami redzēt smaidošas sejas un piepildīt dienu patīkamām emocijām!

Paldies visiem par atsaucību un sadarbību!

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas 13.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece
Aiva Drancāne