Daugavpils jaunieši dodas uz Liepāju pēc jaunas iedvesmas!

No 23.-24.novembrim 35 Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu jaunieši devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Liepāju projekta „Dialogs Daugavpils attīstībai” (Nr.2020-3-LV02-KA347-003684) ietvaros.

Aktivitātes mērķis bija iepazīstināt jauniešus ar Daugavpilij līdzīgas pilsētas jauniešu pieredzi, īstenojot savas iniciatīvas, veicināt sarunas par aktivitāšu organizēšanu un ideju īstenošanu jauniešu starpā, veikt analīzi par savu aktivitāti pilsētā, sniedzot iespēju paskatīties uz sevi „ņo malas”, uzlabot komunikāciju starp skolēnu pašpārvalžu pārstāvjiem un saliedēt viņus.

Braucienā arī devās jaunatnes lietu un karjeras speciālisti, kas tikās ar Liepājas vadošo jauniešu lietu iestāžu pārstāvjiem, izrunāja problēmas un veiksmīgos piemēros, lai turpmāk veiktu analīzi savam darbam un saskatītu izaugsmes iespējas.

Daugavpils jaunieši apmeklēja Liepājas Zinātnes un izglītības inovāciju centru, kurā piedalījās dabas pārgājienā, putnu vērošanā, kā arī uzzināja, kā degradētu vidi var pārvērst skaistā un jēgpilnā vietā, realizējot vietējo iedzīvotāju idejas. Liepājas jauniešu mājā tika organizētas iepazīšanās ar jauniešiem, sarunas darba grupās par aktivitātēm, iespējām un iniciatīvām. Vēlāk Daugavpils jaunieši devās vakara ekskursijā Liepājas jauniešu vadībā, kur apmeklēja un iepazina jauniešu populārās vietas Liepājā. Nākamajā dienā tika apmeklētas divas pašpārvaldes Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā un Liepājas Raiņa 6.vidusskolā, lai iepazītos ar pašpārvalžu darbu, veiksmes piemēriem, dalītos savā pieredzē.

Brauciena rezultātā jaunieši apzinājās, ka viņi var būt drošāki, radošāki, lai sasniegtu savas idejas. Jaunieši atzina, ka ļoti iedvesmojās no brauciena, analizēja savu līdzšinējo darbu un saprata, ka viņi ir tie, kas veido Daugavpili un ka nav nepieciešams gaidīt, kad atnāks „Laimes lācis”, bet ir jādara tagad pašiem.

Katra īstenotā projekta aktivitāte ir ieguldījums Daugavpils jauniešos, lai sniegtu iedvesmu, dotu rīkus un veicinātu jaunu iniciatīvu veidošanos un lai Daugavpils kļūtu par jauniešiem draudzīgāku pilsētu.

Braucienu organizēja Daugavpils pilētas Bērnu un jauniešu centrs „Jaunība” (BJC “Jaunība”) sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi.

Vairāk par braucienu var apskatīties video : https://youtu.be/okETnaVGPlY

Brauciens tika īstenots Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētas Eiropas Savienības programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 3.pamatdarbības “Atbalsts politikas reformai” finansiālo atbalstu projekta „Dialogs Daugavpils attīstībai” (dotācijas līguma Nr.2020-3-lV02-KA347-003684) ietvaros.

Informāciju sagatavoja
BJC „Jaunība” izglītības metodiķe
Santa Upīte