Atklātais dialogs ar vecākiem par aktuāliem izglītības jautājumiem

Š.g. 21.novembrī tiešsaistes formā, ZOOM platformā, Daugavpils pilsētas pašvaldības Dome un Izglītības pārvalde tikās ar vecākiem Atklātajā dialogā par aktuāliem izglītības jautājumiem. Lai tikšanās saturs būtu maksimāli saistošs tās dalībniekiem, jau iepriekš, piesakoties Atklātajam dialogam, vecāki tika rosināti uzdot interesējošus jautājumus.

Atklāto dialogu vadīja Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova gan ieskicējot vecāku uzdoto jautājumu loku, gan sniedzot atbildes un iespējamos risinājumus. Pasākumā piedalījās Domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš un priekšsēdētāja 1.vietnieks AleksejsVasiļjevs, kā arī Izglītības pārvaldes speciālisti, kuri sniedza atbildes un skaidrojumus uzsaņemtajiem vecāku jautājumiem. Uz tikšanos bija pieteikušies 80 vecāki, bet pieslēdzās tikai 30, kuru bērni ir gan pirmsskolas, gan pamatskolas un vidusskolas posma vecumā. Sarunas laikā vecākiem bija iespēja izteikt savas domas un arī uzdot jautājumus, ja tādi radās. Vecākus interesējošo jautājumu loks bija diezgan plašs, bet tikšanās laikā tika sniegtas kodolīgas un konstruktīvas atbildes uz visiem jautājumiem.

Sarunas sākumā Domes priekšsēdētājs A.Elksniņš uzsvēra, ka šādas tikšanās ļauj nodrošināt saikni un sadarbību starp dibinātāju, Izglītības pārvaldi, skolām un audzēkņu vecākiem. Domes priekšsēdētājs sniedza arī atbildes uz jautājumiem, kuri bija saistīti ar skolu tīkla sakārtošanu un skolēnu ēdināšanu, savukārt Izglītības pārvaldes speciālisti izskaidroja tos vecāku uzdotos jautājumus, kuri skāra mācību procesa organizāciju un nodrošināšanu skolās un pirmsskolās, pāreju uz mācībām latviešu valodā, atbalsta sniegšanu skolēniem un iekļaušanu, kuriem ir mācību grūtības, kā arī bērnu drošību un veselību.   

Tikšanās laikā skarto jautājumu loks liecina par šādu tikšanos nepieciešamību, lai rūpētos par vecāku informētību un risinātu jautājumus par aktualitātēm izglītības jomā. Arī paši vecāki Atklātā dialoga noslēgumā atzinīgi novērtēja šo tikšanos un rosināja turpināt šo tradīciju. Informējam, ka nākamā tikšanās būs ar skolu padomēm, un tā notiks 2023.gada janvārī. Tikšanās laikā skolu padomes dalībnieki, kuru sastāvā ir vecāki, skolēni un pedagogi, tiks aicināti uz sarunu par izglītības kvalitātes jautājumiem.   

Izglītības pārvalde izsaka pateicību vecākiem, kuri interesējas par notiekošo izglītības jomā un apmeklēja tikšanos, kā arī aicina izmantot visus pieejamos Izglītības pārvaldes oficiālās komunikācijas rīkus, lai saņemtu atbildes uz saviem jautājumiem vai iesniegtu kādus priekšlikumus un ierosinājumus (E-adrese: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90009737220; E-pasts: izglitiba@ip.daugavpils.lv; tālrunis +371 65421623).

Informāciju apkopoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Ilona Bohāne
t.6532102