Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestādes EKOSKOLAS “Zīļuks” rīkotās Rīcības dienas

Katru gadu novembra sākums ir veltīts spraigam sagatavošanās un organizatoriskajam darbam, lai piedalītos Ekoskolu Rīcības dienās. Šogad Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestādē Ekoskolu programmas īstenošana pilnā sparā, iepazīstot gada tēmu “Pārtika”.

Rīcības dienās ar saukli “Mazas rīcības liela ietekme” tika rīkotas vairākas aktivitātes veltītas vides piesārņojumam. Sagatavošanas grupiņas “Daugaviņa” bērni un Ābolītis, kura lomā iejutās skolotāja  D.Strode,  pagatavoja plakātu, uz kura tika atspoguļotas lietas par pārtikas neizniekošanu, kuru demonstrēja LCB Ceriņu bibliotēkā lasītajiem un Daugavpils pilsētas 23.pirmsskolas izglītības iestādes “Rozīte” bērniem, aicinot pievērst uzmanību tam, cik svarīgi ir visu apēst, plānot porcijas u.tml. Citu dienu darbojās grupiņas “Bītīte” bērni un skolotāja I.Sedlionoka, uzrunājot un aptaujājot veikala Beta pircējus un darbiniekus, pievēršot uzmanību tam, cik svarīgi ir iepirkties prātīgi, iegādāties vietējos produktus un sekot derīguma termiņam, ka arī tika dāvināti augļu/dārzeņu iepirkuma maisiņi. Toties iestādes Ekorūķis apmeklēja Daugavpils pilsētas 21.pirmsskolas izglītības iestādes Ekoskolas “Liesmiņa” grupiņas “Bitīte” audzēkņus, lai izglītotu un mācītu bērnus par to, cik svarīgi ir saudzēt vidi, neradot pārtikas atkritumus. Rīcības dienām noslēdzoties, grupiņas “Dzintariņš” bērni kopā ar skolotājām I.Jedigarevu un D.Smertjevu devās ārpus iestādes, lai uzrunātu garāmgājējus par to, cik svarīgi ir ēst atbildīgi, neradīt pārtikas atkritumus un saudzēt vidi. Šajā laika posmā tika izveidota arī videofilma par pareizu pārtikas izmantošanu ikdienā, ko ar A/S Daugavpils satiksme atbalstu demonstrē pilsētas iedzīvotājiem sabiedriskajā transportā (autobusos).

Rīcības dienās iesaistījās visas grupiņas – mazākie dāvāja vecākiem atgādnes, rīkoja apspriedes un izzinošas aktivitātes, bet galvenais “punkts uz i” bija mūsu iestādes lielākās grupiņas piedalīšanās Latvijas Biškopības biedrības rīkotajā kampaņā “Eiropas medus brokastis”, lai kopā ar biškopi G.Somi iepazītu medus rašanās ceļu un tā smaržīgās un garšīgās īpašības.

Prieks par atbalstu un sadarbību, lai spētu veikt zaļus darbus vides labā!

Informācijai

Jau desmito reizi Latvija norisināsies Rīcības dienas! Šogad tās pavada sauklis “Maza rīcība – liela ietekme”, norādot uz to, ka visiem, tostarp arī mazajiem darbiņiem ir būtiska nozīme.  Mazas rīcības, ko katrs paveic atsevišķi, kopumā rada lielu ietekmi. Pirmā starptautiskā “Ekoskolu Rīcības dienu” kampaņa notika 2012. gadā un kopš tā laika ik gadus novembris tiek ieskandināts ar bērnu un jauniešu aicinājumiem rīkoties vides aizsardzības labā. Latvijas Ekoskolas ik gadus piedalās nedēļu ilgā starptautiskā kampaņā ar mērķi uzrunāt sabiedrību, vērst uzmanību nozīmīgām vides problēmām un ikvienu rosināt uz rīcību, kas var palīdzēt šīs problēmas mazināt. Nedēļas laikā tiek organizētas dažādas izglītojošas un interaktīvas aktivitātes un uzsāktas praktiskas iniciatīvas, kuru mērķis ir piedāvāt vietēja mēroga risinājumus globālām vides problēmām. Latvijas skolas Rīcības dienās īsteno praktiskas un izglītojošas aktivitātes visas nedēļas garumā, aicinot iesaistīties arī apkārtējo sabiedrību. Rīcības dienās tiek organizēti semināri, diskusijas, konkursi un viktorīnas, veidoti informatīvi plakāti, bukleti un stendi, veikti pētījumi un aptaujas, rīkotas akcijas videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanai un īstenotas citas vērtīgas aktivitātes.

#Ekoskolas #mazasrīcībaslielaietekme #RīcībasDienas2022 #GlobalActionDats

#Latvijas videsaizsardzības fonds  #zaļabrīvība

Informāciju sagatavoja:
Ilze Zīle,
ekokoordinators
Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja vietniece izglītības jomā