Projekta “Darbīgās kopienas” ziņas

2022.gada 8.novembrī Daugavpils pilsētas Ķīmijas apkaimes Darbīgās kopienas aktīvākie pārstāvji tikās ar Izglītības iniciatīvu centra (IIC) projektu vadītāju Kristīni Liepiņu un biroja vadītāju Ilonu Šaraku, lai pārrunātu iniciatīvas „Darbīgās kopienas” īstenošanas nākamajā posmā plānotās aktivitātes un piedāvātās iespējas Daugavpils pilsētai. Tikšanās pasākumā piedalījās arī Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova un Izglītības atbalsta nodaļas vadītāja Lidija Plavinska.

Projektu „Darbīgās kopienas” īsteno Izglītības iniciatīvu centrs  sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā. Iniciatīvas mērķis ir attīstīt izglītības iestāžu un vietējās sabiedrības sadarbības prasmes un iesaistīšanās iespējas darbīgu vietējo kopienu izveidei. Šī iniciatīva Latgales reģionā, arī Daugavpilī, tika uzsākta 2019.gadā, un nākamais darbības posms plānots līdz 2024.gada vidum.

Papildu informācija: Izglītības iniciatīvu centra projektu vadītāja Kristīne Liepiņa
Tālr.: 65235635; e-pasts: iic.kristine@gmail.com

http://iic.lv/projekti/darbigas-kopienas/          

www.facebook.com/Izglitibasiniciativucentrs

www.facebook.com/BritishCouncilLatvia/   

www.facebook.com/groups/236686581771609

Informāciju sagatavoja:
Projekta „Darbīgās kopienas”
vietējās kopienas koordinatore Daugavpilī
Arvita Jukša
tālr: 26825598; e-pasts: daug26pii@inbox.lv