“Grozu” jeb padziļināto mācību priekšmetu izvēle nākamo 10.klašu skolēniem 2023./2024.mācību gadam

Straujiem soļiem tuvojas 2022./2023.mācību gada beigas. Īpašs šis gads ir tiem skolēniem, kuri absolvēs 9.klasi un kuriem jāpieņem lēmums, ko darīt tālāk. Ja skolēni plāno turpināt izglītību vidusskolā, ir jāapzinās, ka vispārējās vidējās izglītības pakāpes mērķis ir palīdzēt jaunietim izprast savas intereses un spējas un sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolā vai profesionālai darbībai, tāpēc vidusskolā ir iespēja izvēlēties un padziļināti apgūt tos mācību priekšmetus, kuri saistīti ar nākotnes plāniem.

Vidusskolas posmā skolēnam jāapgūst trīs padziļinātie kursi un saistībā ar vienu no tiem jāveic patstāvīgs pētniecības, jaunrades vai sabiedriskais darbs. Valsts pārbaudes darbus (eksāmenus) paredzēts kārtot latviešu valodā (vismaz optimālajā līmenī), svešvalodā (angļu vai vācu) vismaz optimālajā līmenī, matemātikā (vismaz optimālajā līmenī) un divos no padziļinātajiem kursiem augstākajā līmenī, kurus skolēns pats ir izvēlējies. Skolas ir izveidojušas savus vidējās izglītības piedāvājumus, izglītības programmās iekļaujot vismaz divus mērķtiecīgi izveidotus padziļināto kursu komplektus/”grozus” ar trīs padziļinātiem kursiem katrā no tiem.

Vēršam uzmanību uz to, ka Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs 10.klases atvēršanai ir jābūt ne mazāk kā 22 skolēniem. Minimālie uzņemšanas kritēriji – latviešu valodas centralizētā eksāmena vērtējums ne zemāks kā 46% (vai gada vērtējums latviešu valodā ne zemāks kā 5 balles, ja izglītojamais ir atbrīvots no valsts pārbaudes darbiem). Šī prasība attiecas gan uz pamatizglītības programmu, gan uz mazākumtautību pamatizglītības programmu 9.klašu absolventiem. Šie nosacījumi ir apstiprināti ar 09.03.2023. Domes lēmumu Nr.117 “Par grozījumiem “Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu attīstības stratēģijā 2018.-2025.gadam””.  

Katrā izglītības iestādē var būt arī papildus citi uzņemšanas kritēriji un nosacījumi, ar kuriem nākamie vidusskolēni aicināti jau laikus iepazīties izvēlēto izglītības iestāžu internetvietnēs, kā arī šī informāciju būs apkopota un publicēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājaslapā www.izglitiba.daugavpils.lv uzreiz pēc Lieldienām.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Ilona Bohāne