Latviešu valodas kursi valsts valodas prasmju pilnveidei

Daugavpils pilsētas dome ir piešķīrusi finansējumu latviešu valodas kursu organizēšanai Daugavpils pilsētas iedzīvotāju valsts valodas prasmju pilnveidei. Prioritāte ir tiem iedzīvotājiem, kuri pirms tam nav apmeklējuši bezmaksas kursus un kuri ir saistīti ar izglītības iegūšanas iespējām Daugavpilī. Kursi plānoti arī vecākiem, kuriem ir bērni sākumskolas vecumā, kā arī lai atbalstītu savus bērnus pirmsskolas mācību procesā*. Prioritāte pieteikties ir arī tiem iedzīvotājiem, kuri vēlas iegūt Latvijas pilsonību.

 Pavisam kursos var pieteikties 230 iedzīvotāji, kuriem tiks organizētas mācības 15 grupās, katrā – 15 cilvēki. Nodarbības notiks grupās pa dažādiem valsts valodas zināšanu līmeņiem (zems, vidējais, augstākais). Programma paredzēta 100 stundām.

Pieteikties kursiem var no 16.marta līdz 22.martam  no plkst. 9.00 – 16.00 personīgi Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē (Saules ielā 7, 24.kabinetā) vai zvanot pa tālruni 65407437, 29252443 (Ilze Onzule).

Piezīmes

*Saskaņā ar grozījumiem likumos, no 2023.gada 1.septembra izglītības process tikai valsts valodā tiks īstenots pirmsskolas izglītībā un pamatizglītības pakāpē 1., 4. un 7.klasē. No 2024.gada 1.septembra mācības tikai valsts valodā uzsāks 2., 5. un 8.klašu skolēni, bet no 2025.gada 1.septembra – pievienosies arī 3., 6. un 9.klases. Jāatgādina, ka vidusskolas posmā jaunieši jau šobrīd visus mācību priekšmetus apgūst latviešu valodā, bet 1.–6.klašu skolēni latviešu valodā apgūst vismaz 50% no mācību satura, savukārt no 7. līdz 9.klasei – vismaz 80% apmērā.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
Izglītības atbalsta nodaļas
izglītības metodiķe pieaugušo izglītībā
Ilze Onzule,
Tālr. 65407437; 29252443
ilze.onzule@inbox.lv