Radošo darbu konkurss veltīts Frankofonijas dienām Daugavpilī

Frankofonija (fr. La Francophonie) – pasaules franciski runājošo valstu starptautiskās sadarbības organizācija. Pirmo reizi terminu „frankofonija” 1880.gadā izmantoja franču ģeogrāfs Onezims Reklū, kurš savā planētas iedzīvotāju zinātniskajā klasifikācijā par pamatu uzskatīja valodu, kurā cilvēks runā. Eiropā, izņemot Franciju, frankofoni izvietoti galvenokārt Beļģijā (40% iedzīvotāju), Šveicē (20% iedzīvotāju) un Luksemburgā. Eiropas Savienībā un Šveicē franču valoda izplatības ziņā ir otrā lielākā (vairāk nekā 67 miljoni runājošo), sekojot vācu valodai (90 miljoni), bet apsteidzot angļu valodu (61 miljons).

Gēte rakstīja „Kurš nezina svešvalodas, tas nevar saprātīgi domāt arī savā dzimtajā valodā”. Tagad skolēniem ir iespējas apgūt vairākas svešvalodas, tai skaitā arī franču valodu.
Frankofonijas dienu laikā skolēniem bija piedāvāta iespēja arī parādīt savas spējas, piedaloties pilsētas radošo darbu konkursā. 23 darbu autori no Daugavpils Zinātņu vidusskolas, Daugavpils Valsts ģimnāzijas un Daugavpils Saskaņas pamatskolas kļuva par laureātiem.

Jau piecpadsmit gadus Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde sadarbojas ar Daugavpils Universitāti (DU). Konkursu žūrijā piedalījās DU Svešvalodu katedras vadītājs Sergejs Poļanskis un vieslektors no Monsas Universitātes Nikoļa Burtons(Nicola Bourton).

Paldies Daugavpils Valsts ģimnāzijas un Saskaņas pamatskolas skolotājai Ludmilai Čirkstei un Daugavpils Zinātņu vidusskolas skolotājām  Marinai  Dišari un Jūlijai Gribustei par skolēnu rezultatīvu sagatavošanu pilsētas radošo darbu konkursam.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
izglītības metodiķe
Marija Žilinska
t.65432102