Norisinājās Latgales reģionālais seminārs “Pieaugušo izglītības attīstības tendences”

2023.gada 3.aprīlī veiksmīgi norisinājās Latgales reģionālais seminārs “Pieaugušo izglītības attīstības tendences”, kas bija veltīts pieaugušo izglītībai. Seminārā piedalījās izglītības iestāžu pārstāvji no Daugavpils, Rīgas, Ogres, Valmieras, Jēkabpils, Dobeles, Saldus, Bauskas, Preiļiem, Krāslavas, Gulbenes, Ludzas, Ilūkstes, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas darba devēju konfederācijas un uzņēmumu pārstāvji. Kopā seminārā piedalījās vairāk nekā 60 dalībnieki. Semināra mērķis bija sniegt aktuālo informāciju par pieaugušo izglītības attīstības tendencēm līdz 2027.gadam, pieaugušo izglītības perspektīvām, darba vidē balstītu mācību īstenošanu uzņēmumos, kā arī darba tirgus kvalificēto speciālistu pieprasījumu, iegūstot profesionālo izglītību.

2022.gada 13.jūlijā Latgales Industriālais tehnikums noslēdza sadarbības līgumu ar Izglītības un Zinātnes ministriju par lietotāju piesaisti EPALE platformai un tehnikumam ir piešķirts statuss Latgales reģionālais pieaugušo izglītības centrs, kas veic ne tikai pieaugušo apmācību, bet arī ir tiesīgs organizēt pasākumus pieaugušo izglītībā valsts līmenī.

Atklājot semināru, tehnikuma direktore Ināra Ostrovska uzsvēra, ka ļoti svarīgi iegūt zināšanas, prasmes, pieredzi, lai paaugstinātu vai mainītu savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām interesēm un vajadzībām, īpaši mūsu mainīgajā dzīvē. Izglītības un Zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktore Rūta Gintaute-Marihina informēja par pieaugušo izglītības aktualitātēm 2023.-2027.gadā. SavukārtEPALE Latvijā vadītāja Sanda Roze pastāstīja par EPALE platformas iespējām un tuvākajām aktivitātēm, kā arī informēja par Eiropas Prasmju gadu, kur īpaša uzmanība Prasmju gadā tiks pievērsta, lai darba tirgū iesaistītu vairāk cilvēku – īpaši sievietes un jauniešus, kas nemācās un nestrādā.  Ļoti noderīgu informāciju sniedza Latvijas darba devēju konfederācijas Izglītības un nodarbinātības jomas vadītāja, Nozaru ekspertu padomju nacionālā koordinatore A.Līce,kura informēja par izglītojamo plūsmu izglītības sistēmā un darba tirgus pieprasījumu,  sagaidāmo vakanču skaitu tautsaimniecības nozarēs, ka arī top 20 profesionālās izglītības programmu grupas ar lielāko prognozējamo darba spēku iztrūkumu 2023.gadā. LDDK SAM 8.5.1 projektu vadītājaJ.Vjakse iepazīstināja ar darba vidē balstītu mācību īstenošanas rezultātiem un par izciliem rezultātiem, kurus sasniedza Latgales Industriālais tehnikums, īstenojot darba vidē balstītas mācības un prakses. Ogres tehnikuma, Saldus tehnikuma, pieaugušo izglītības centra “CLEANTECH HUB”, Latgales Industriālā tehnikuma pārstāvji dalījās ar labās prakses piemēriem, kas bija ļoti noderīgi un interesanti.

Latgales Industriālā tehnikuma administrācija izsaka pateicību visiem dalībniekiem, kas atbrauca pie ciemos un dalījās pieredzē un savām zināšanām, prasmēm, inovatīviem risinājumiem, īstenojot pieaugušo izglītību, vienmēr radot kvalitatīvu pieeju mācību procesa īstenošanai.

Nākamo semināru, kas veltīts pieaugušo izglītībai, plānots organizēt rudenī, sekojiet informācijai mājaslapā Pieaugušo izglītības centra sadaļā!

Fotogalerija

Informāciju sagatavoja
Latgales Industriālais tehnikums,
Pieaugušo izglītības centrs