Daugavpils pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes dalība Erasmus+ projektā “Digital Eyes Can Speak Up Well Shoot Your Say!”

No 19. aprīļa līdz 26. aprīlim Francijā veiksmīgi tika īstenots Erasmus+ projekts “Digital Eyes Can Speak Up Well Shoot Your Say!”, kurā piedalījās 30 dalībnieki no četrām dažādām valstīm: Francijas, Latvijas, Spānijas un Turcijas. No Latvijas projektā piedalījās Daugavpils pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes pirmsskolas izglītības skolotāja Irīna Arhipova.

Projekta ietvaros sadarbībā ar asociāciju “Nicola France” dalībniekiem bija iespēja izpētīt citu valstu jaunatnes problemātiskās realitātes, būt vairāk informētiem par citu valstu kultūrām un veidot partnerattiecības, lai kļūtu tolerantāki vienam pret otra atšķirībām, un radīt īsfilmas, lai parādītu jaunatnes problemātiskus jautājumus. Projekta mērķis bija veicināt jauniešu aktīvāku līdzdalību starptautiskajā arēnā, un projekta rezultāti, kā arī dalībnieku pieredze noderēs turpmākajā darbā, kā arī sekmēs produktīvāko darbu ar bērniem un jauniešiem mūsu valstīs. Projekta ietvaros skolotāja Irīna piedalījās neformālās izglītības aktivitātēs, kas ir saistītas ar jauniešu personīgās un sociālās izglītības strukturētu programmu un procesu plānošanu un ir paredzēti dažādu prasmju un kompetenču uzlabošanai ārpus formālās izglītības programmas. Skolotāja Irīna ar īsfilmu palīdzību demonstrēja savu radošumu un sniedza ieguldījumu personiskajā un sociālajā attīstībā atbilstoši Erasmus+ programmas mērķiem.

Ömer Gülech komandas dalībnieks no Turcijas, ka arī SERKÜDER projekta koordinators Eiropas Savienībā, atzīmēja, ka projekts ļāva veidot starpkultūru dialogu starp dalībniekiem no dažādām valstīm un mācīties, izmantojot neformālās mācību metodes.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes
pirmsskolas izglītības skolotāja
Irīna Arhipova