Daugavpils pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes dalība profesionālās pilnveides programmā “Skola katram bērnam”

2023. gada 28. aprīlī Rīgā norisinājās pirmsskolu un skolu komandu profesionālās pilnveides programmas “Skola katram bērnam: Iekļaujošas izglītības iespējas un risinājumi izglītības iestādē” (projekta Nr. 8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros) noslēguma tikšanās. Daugavpils pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes komandu veido:

iestādes vadītāja Jekaterīna Jankovska, vadītājas vietniece, mūzikas skolotāja Jekaterina Krankale, skolotāja-logopēde Nataļja Černihoviča, izglītības psihologs Jūlija Tracjuka, pirmsskolas izglītības skolotāja Irīna Arhipova, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes iekļaujošās izglītības jomas koordinatore Ilona Geriņa.

          Un šoreiz Daugavpils pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes komandas darbu Rīgā prezentēja pirmsskolas izglītības skolotāja Irīna Arhipova. Uzstāšanās laikā skolotāja Irīna dalījās pieredzē par “Educational event” pieejas realizāciju bērniem ar speciālām vajadzībām. “Educational event” ir pieeja, kas nodrošina bērniem mūžizglītības prasmes. Tās pamatā ir padarīt mācīšanās bērniem par maksimāli personīgi nozīmīgām. Savā pieredzes stāstā skolotāja Irīna lielu uzmanību veltīja arī mācību procesa digitālizācijai, kas ir viens no instrumentiem, kā integrēt “educational event” kompetenču pieejā.

Paldies visiem komandas dalībniekiem par dalīšanos pieredzē un zināšanām. Sirsnīgi pateicamies skolotājai Irīnai par iestādes vārda popularizēšanu un personīgo ieguldījumu “Educational event” pieejas realizācijā. Mīļš paldies arī pirmsskolas izglītības skolotājai Anitai Smagarei par sniegto atbalstu video materiāla izveidē. 

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece izglītības jomā
Jekaterina Krankale