Daugavpils pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes pieredze Liepājas Universitātes XX starptautiskajā zinātniskajā konferencē

2023. gada 19. maijā Liepājas Universitātē norisinājās XX starptautiskā zinātniskā konference, kur Daugavpils pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Jekaterīna Jankovska, vadītājas vietniece Jekaterina Krankale un pirmsskolas izglītības skolotāja Irīna Arhipova dalījās pieredzē par IT izmantošanas risinājumiem valodas attīstībā pirmsskolas vecuma bērniem.

Iestādes vadītāja konferences dalībniekiem pastāstīja par izglītības vides digitālizāciju, tehnoloģijām bagātinātām mācīšanām un par digitālizāciju izglītības kvalitātē. Savukārt vadītājas vietniece Jekaterina Krankale dalījās pieredzē par IT rīku daudzveidību un to izmantošanu pirmsskolas izglītības iestādē. Pirmsskolas izglītības skolotāja Irīna Arhipova prezentēja pašizstrādāto metodisko digitālo līdzekļu kopumu valodas attīstībai pirmsskolas vecuma bērniem.

Pateicamies iestādes pedagogiem par dalīšanos pieredzē.

Informāciju sagatavoja
Daugavpils pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece
Jekaterina Krankale