Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde sveica skolēnus un viņu pedagogus par izciliem sasniegumiem 2022./2023. mācību gadā

Lūkojoties pa logu, redzam, ka klāt ir pavasaris, bet, ieskatoties kalendārā, jaušams, ka noslēgumam tuvojas vēl viens mācību gads, kad laiks ir palūkoties, kā tad šajā mācību gadā ir veicies un kādus izcilus panākumus starptautiskā, valsts un novada līmenī esam sasnieguši, roku rokā sadarbojoties, mūsu pilsētas audzēkņiem kopā ar saviem pedagogiem. Tieši tāpēc vakar, 10.maijā, Daugavpils Vienības nama Koncertzālē tika sumināti 2022./2023.mācību gada starptautisko, valsts un novada olimpiāžu un konkursu, sporta un interešu pasākumu laureāti un viņu pedagogi.

Svinīgo pasākumu atklāja Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš, kā arī svinīgo uzrunu teica arī Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Aleksejs Vasiļjevs. A.Elksniņš savā uzrunā pateicās ne tikai skolēniem par viņu centību un motivāciju, sasniedzot izcilus panākumus, bet arī skolotājiem – par darba sparu, sirdsdegsmi un prasmi sniegt zināšanas un padomu, un vecākiem – par prasmi uzmundrināt un sniegt atbalstu. Vasiļjeva kungs bija lepns, ka mūsu pilsētas skolēni, sasniedzot uzvaras, pārstāvēja ne tikai savu skolu, bet arī popularizēja Daugavpils pilsētas vārdu, novadu un valsti dažādās olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās, ka viņi atzīti par savā jomā labākajiem.

Pasākuma laikā tika pateikts paldies par izcilību – par izciliem sasniegumiem – tiem skolēniem, kuri šajā mācību gadā paralēli ikdienas mācību darbam ir iesaistījušies vairākās izzinošās, izglītojošās, radošās un sportiskās aktivitātēs, kā arī demonstrējuši savu skolotāju sniegtās zināšanas, prasmes un iemaņas. Kopumā pasākumā tika sumināti pavisam 110 skolēni, 16 komandas un 88 pedagogi par 142 sasniegumiem 2022./2023.mācību gadā.

Kā katru gadu gan skolēniem, gan pedagogiem tika pasniegti Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Goda raksti un skolēniem – personalizētas sveicamgrāmatas, bet skolotājiem – dāvanas. Mēs visi varam lepoties, ka mums ir aktīvi, centīgi, drosmīgi, apņēmīgi, zinātkāri un sportiski jaunieši un pedagogi.

Piedalīties valsts olimpiādēs – nozīmē būt ne tikai savas skolas pārstāvim, bet zināmā mērā arī savas pilsētas sūtnim. Šajā mācību gadā valsts vai novada olimpiādē gūti 34 panākumi, pierādot savas zināšanas latviešu un franču valodā, fizikā, bioloģijā, vēsturē, filozofijā, matemātikā, un dizainā un tehnoloģijās. Savukārt dažādos profesionālās meistarības konkursos un olimpiādēs gūti 7 sasniegumi.  

Zināmā mērā par zinātniekiem pārtop mūsu vidusskolēni, kuri izstrādā savus zinātniskās pētniecības darbus. Šogad Latgales reģiona un Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferences gūti 14 sasniegumi (10 individuālie un 4 komandas), savos darbos pievēršoties gan humanitārās sfēras, gan eksakto zinātņu jautājumiem.

Mūsu skolēniem ne tikai gūst sasniegumus padziļinātā mācību priekšmetu apguvē, bet arī labprāt piedalās dažādās sporta sacensībās, kurās pierāda savu cīņas sparu un uzvaras tieksmi. Volejbols, basketbols, biatlons u.c. – sporta disciplīnas, kurās pavisam gūts 61 sasniegums (15 komandām un 46 individuālie). Arī ārpusstundu aktivitātēs ir gūti augsti sasniegumu, jo interešu izglītības jomā tika pasniegti Goda raksti par 26 sasniegumiem (22 komandu un 4 individuālie).

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Goda raksts par nozīmīgu ieguldījumu darbā ar talantīgajiem skolēniem un Daugavpils pilsētas vārda popularizēšanu tika pasniegts 44 pedagogam, kuru vadībā skolēni ir ieguvuši godalgotas vietas mācību priekšmetu novada vai valsts olimpiādēs, kā arī guvuši panākumus zinātniskās pētniecības darbībā vai profesionālās meistarības konkursos.

Mūsu skolēnu dalība valsts spartakiādēs, sacensībās un čempionātos ir vainagojusies ar daudzām godalgotām vietām, kuru medaļu spožumu ir spodrinājuši viņu skolotāji – treneri. Par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu sagatavošanā sporta sacensībām un Daugavpils pilsētas vārda popularizēšanu Goda raksti tika pasniegti 20 pedagogiem.

Šajā mācību gadā mūsu pilsētas skolēni ir pierādījuši, ka ir talantīgi arī savās radošajās izpausmēs – veiksmīgas ir bijušas viņu uzstāšanās valsts konkursos. Par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu radošo spēju izkopšanā un Daugavpils pilsētas vārda popularizēšanu Goda rakstus saņēma 24 skolotāji, kuru prasme iedvesmot un atbalstīt ir palīdzējusi skolēniem nokļūt līdz uzvarai.

Ar saviem priekšnesumiem pasākuma dalībniekus priecēja Daugavpils Iespēju vidusskolas koris (diriģentes Anžella Peceviča un Zoja Semčuka, koncertmeistars Marks Feļdmans), Daugavpils Iespēju vidusskolas 7.-9.klašu popgrupa (vadītāja Larisa Bogotirjova), Daugavpils Saskaņas pamatskolas vokālais ansamblis (vadītāja Jolanta Boreiko), Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja deju kolektīvs „Balaguri” (vadītāja Arina Popova), Daugavpils Vienības nama vokālā ansambļa “Pērlītes” soliste Laura Zuģicka (vadītāja Iveta Ustinskova), Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” radošie kolektīvi: akordeonistu ansamblis „Akords” (vadītāja Svetlana Rjabceva), deju kolektīvs “Dzirkstelīte” (vadītāja Olga Karašova un Inese Poga), pulciņš “Mezglošana” (vadītāja Anna Skrobova) un mūsdienu deju kolektīvs „Paradīze” (vadītāja Žanna Trojāne). Svinīgo pasākumu vadīja  Daugavpils Valsts ģimnāzijas skolēni Linda Podniece un Kevins Konopeckis.

Mūsu skolēni un viņu skolotāji negaida brīnumus – viņi cītīgi un neatlaidīgi strādā, nospraužot sasniedzamus mērķus un soli pa solim virzoties turp, kur brīnums pārtop realitātē. Lai arī nākamajā 2023./2024.mācību gadā radošas un veiksmīgi īstenotas idejas, precīzi izvirzīti mērķi un to sasniegšana, kas ir pamats jauniem izciliem sasniegumiem!

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Ilona Bohāne