Notiks izglītojošs seminārs pedagogiem STEAM jomā

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība sadarbībā ar Daugavpils Inovāciju centru un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi 2023. gada 29.-30. augustā rīkos izglītojošu semināru STEAM jomā. Izglītojoša semināra mērķis – paaugstināt STEAM jomas pedagogu kapacitāti caur izglītojošajām aktivitātēm, kā arī pārņemt Norvēģijas inovāciju un zinātnes centra pedagogu apmācību metodes.

Izglītojošs seminārs iekļaus sevī 2 (divu) dienu pasākumus ar izglītojošajām aktivitātēm. Semināra formāts: paneļdiskusijas, lekcijas, izglītojošas aktivitātes, izglītojošas darbnīcas, paraugdemonstrējumi, eksperimenti, prototipēšana, testēšana. 

Sekojiet līdzi jaunumiem, semināra programma un pieteikšanās forma būs pieejama Daugavpils Inovāciju centra mājas lapā.

Aktivitāte tiek īstenota Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī” (projekta Nr.NFI/IC/VIAA/2020/4, Līguma Nr.9.-20.2.2.1/4) ietvaros.

Daugavpils Inovāciju centrs
Tālr. 29411895
www.facebook.com/daugavpilsinnovationcenter
dic.daugavpils.lv