Profesionālās sarunas 1. un 4.klašu skolotājiem, kuri uzsāks pāreju uz vienotu skolu

Š.g. 24.augustā MIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā “Saules skola”” notika profesionālās sarunas 1. un 4.klašu skolotājiem, kuri uzsāks pāreju uz mācībām latviešu valodā. Sarunas organizēja Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departaments. Sarunas temats – mācību satura īstenošana latviešu valodā, skolotāju metodiskā pieredze un sagatavotie mācību metodiskie līdzekļi. Atbildes uz skolotāju jautājumiem.

IZM Izglītības departamenta vecākā eksperte Aija Krečko skaidroja vienotas skolas pieeju, iepazīstināja ar materiāliem un saitēm IZM mājaslapā, normatīvajiem dokumentiem, kas saistoši pedagogam, plānojot mācību darbību, par NVA kursiem latviešu valodas pilnveidei, minēja daudzus pozitīvus piemērus.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vecākā eksperte Jana Veinberga stāstīja par to, kādus jautājumus visbiežāk skata IKVD darbā, kādu atbalstu var saņemt skolotājs un ko no skolotāja sagaida akreditācijas laikā.

Latviešu valodas aģentūras direktores vietniece, Izglītības daļas vadītāja Dace Dalbiņa iepazīstināja skolotājus ar esošo un plānoto atbalstu skolotājiem mācību materiālu ziņā.

Skolotājiem bija iespēja stāstīt par savu pieredzi, mācot priekšmetus latviešu valodā, uzdot jautājumus par neskaidro. Daudzi skolotāji bija noskaņoti optimistiski, paļaujoties uz savu ilggadējo pieredzi, mācot priekšmetus latviešu valodā, taču daudzi izteica arī bažas par skolēnu spējām apgūt mācību saturu un vājām latviešu valodas prasmēm. Skolotājus uztrauc arī mācību līdzekļu kvalitāte.

Profesionālās sarunas notika ļoti labvēlīgā gaisotnē, lektori atbildēja uz katru skolotāju jautājumu, dodot profesionālu padomu vai kādu pieredzes stāstu.

Informāciju sagatavoja
Silvija Mickeviča,
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
metodiķe latviešu valodas jautājumos