Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļas ietvaros notiks pasākums 6.-7. klašu skolēniem

No 18. septembra līdz 8. oktobrim Latvijā un citviet Eiropā norisināsies Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļa 2023 (ESDW). Tās mērķis ir veicināt starptautiska līmeņa zināšanu apmaiņu un dalīšanos ar labas prakses piemēriem.

ANO 2015. gada pieņemtā rezolūcija “Mūsu pasaules pārveidošana: ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam” jeb Dienaskārtība 2030 (Agenda 2030) un tajā iekļautie 17 ilgtspējīgas attīstības mērķi (Sustainable Development Goals jeb SDGs) kalpo kā vadlīnijas visiem iesaistītajiem, lai sekmētu darbu pie ilgtspējīgas attīstības projektiem. Uzzini vairāk šeit.

Arī Latvija aktīvi īsteno šos 17 ilgtspējīgas attīstības mērķus, integrējot tos savās rīcībpolitikas programmās, bet uzņēmumi un biedrības, kā arī cilvēki individuālā līmenī tos īsteno, ņemot vērā savas vērtības un iespējas. Uzzini vairāk Valsts kancelejas tīmekļvietnē.

Attīstības departaments sadarbībā ar Izglītības pārvaldi, SIA “AADSO”, kā arī Latgales Zoodārzu 2023.gada 20.septembrī plkst. 14:00 Daugavpils Inovāciju centra telpās rīko pasākumu Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļas 2023 ietvaros.

Daugavpils skolām ir izsūtīts uzaicinājums izveidot pa vienai komandai 4 cilvēku sastāvā, piedaloties 6. – 7. klašu skolēniem. Komandas ir aicinātas reģistrēties pasākumam līdz 2023. gada 12. septembrim šeit.

Pasākuma mērķis – izglītot skolēnus par ANO 17 ilgtspējīgas attīstības mērķiem un informēt gan skolēnus, gan skolotājus par BALTIPLAST un Urb-area projektiem, kā arī tajos izstrādātajiem izglītības materiāliem, ko skolas var izmantot mācību procesā.

Komandām tiks piedāvāts izpildīt dažādus uzdevumus izglītojošas spēles veidā 3 stendos. 1. – DZĪVĀ DABA ESPLANĀDES MITRĀJĀ (URBA-AREA PROJEKTS), 2 – ATKRITUMU ŠĶIROŠANA (BALTIPLAST PROJEKTS), 3 – ANO 17 ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS MĒRĶI. Aktīvākie dalībnieki tiks apbalvoti. Pasākuma laikā vai pēc tā skolēniem un skolotājiem būs iespēja apskatīt Daugavpils Inovāciju centra ekspozīciju.

Pasākums tiek īstenots projektu “Baltijas pieeja rīcībai ar plastmasas piesārņojumu aprites ekonomikas kontekstā” (angļu valodā “Baltic Approaches to Handling Plastic Pollution under a Circular Economy Context”)  BALTIPLAST/ nr.#C021 un “Pilsētvides mitrāju pārvaldība Latvijas – Lietuvas pārrobežu reģionā” (angļu valodā “Joint Management of Urban Wetland Areas in border region Latvia-Lithuania”) Urb-Area/ nr.LLI – 472 ietvaros.

Projektu BALTIPLAST finansē – Eiropas Savienības INTERREG Baltijas jūras reģiona programma 2021.-2027. gadam.

Informāciju sagatavoja:
Attīstības departamenta
Investīciju un starptautisko sakaru nodaļa
attistiba@daugavpils.lv

Izmantota informācija: https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/pilsetas-zinas/eiropas-ilgtspejigas-attistibas-nedelas-ietvaros-notiks-pasakums-6.-7.-klasu-skoleniem