Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrs “Jaunība” ceļā uz valsts nozīmes interešu izglītības iestādes statusu

Š.g. 9.janvārī tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.26 par kritērijiem un kārtību, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts nozīmes interešu izglītības iestādes statuss. Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrs “Jaunība” ir uzsācis gatavošanās posmu, lai kļūtu par vienu no Latvijas valsts nozīmes centriem, kas paredz STEM jomas plašāku popularizēšanu un aktualizāciju skolotāju un skolēnu vidū.

Līdz ar to 24.janvārī iestādē notika tehniskās modelēšanas konkurss “Mācies darot!”. Tajā piedalījās 28 izglītojamie no piecām pilsētas izglītības iestādēm: Daugavpils Zinātņu vidusskolas, Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas, J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas, Daugavpils Vienības pamatskolas un Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas. Dalībnieki varēja iejusties zinātnieka, konstruktora un dizaina speciālista lomā, jo bija jāveic trīs uzdevumi: jāizpilda tests un jāuzzīmē grafisks zīmējums, pēc tam bija jāizveido papīra modelis un Lego robots. Līdz ar to skolēni grieza, līmēja, plānoja un veidoja modeļus, kā arī domāja, izzināja un meklēja pareizos risinājumus. Visinteresantākais uzdevums bija robota konstruēšana, kur katrs varēja pielietot savu radošumu.

Lai iegūtu valsts nozīmes interešu izglītības centra statusu, ir jāaptver plašs veicamo uzdevumu loks – metodiskais darbs, pasākumi skolēniem un skolotājiem, tīklošanās aktivitātes utt., tādēļ Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” vadība izsaka pateicību ikvienam skolotājam un skolēnam, kurš atbalsta mūsu centienus.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība”
direktores vietniece
Agnese Jurģīte