Projekta “KODS:L.A.U.K.I.- 2” dalībnieki tiekas seminārā Daugavpilī

2024.gada 18.janvārī Daugavpils Valsts ģimnāzijā norisinājās kritiskās domāšanas un radošuma darbnīca, kura notika Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) Mūžizglītības centra un  British Council pārstāvniecības Latvijā īstenotā projekta “Kods L.A.U.K.I.-2” ietvaros. Seminārā piedalījās skolēnu komandas no Ludzas, Malnavas, Daugavpils Valsts ģimnāzijas un Daugavpils Zinātņu vidusskolas.

Rīts sākās ar Daugavpils Valsts ģimnāzijas direktores Oksanas Petaško uzrunu, novēlot darbīgu un radošu dienu. Dienas turpinājumā skolēni darbojās ar  praktiskiem uzdevumiem radošuma ideju attīstīšanā, komandas saliedēšanā un ideju ģenerēšanā uzņēmējas, profesionālas izaugsmes trenera Intas Konstantes-Zaķītes vadībā. Diena pagāja dinamiski, iegūstot jaunu informāciju un zināšanas par ideju “dzimšanas” mehānismiem un radošuma ideju attīstīšanas metodēm. Kopā ar skolēniem dienas gaitā darbojās Daugavpils Valsts ģimnāzijas pedagoģe-karjeras konsultante Dace Ozerska un Daugavpils Zinātņu vidusskolas pedagogs-karjeras konsultants Nauris Kupcovs.

Pasākuma noslēgumā projekta organizatori iezīmēja turpmākās aktivitātes  un sasniedzamos mērķus, kuri katras pilsētas /novada komandai būs jāprezentē projekta noslēguma pasākumā aprīlī LBTU.  

Projekta mērķis:

•              izpētīt piecas Latvijas attīstībai būtiskas nozares: mežsaimniecība, lauksaimniecība,    pārtikas tehnoloģija, vide un veterinārā medicīna,

•              pilnveidot kritisko domāšanu, radošumu, sadarbību un komunikāciju,

•              izprast lauku dzīves stilu un vērtības, dažādas uzņēmējdarbības  iespējas lauku teritorijās, sniedzot daudzveidīgu skatījumu, praktisko pieredzi un reālās dzīves piemērus.

Informāciju apkopoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
izglītības metodiķe karjeras izglītības jautājumos
Santa Čeirāne
Santa.ceirane@ip.daugavpils.lv