Vides izglītības konkurss par ūdens piesārņojumu

Augšdaugavas novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Višķu attīstībai”, Daugavpils Inovāciju centru un SIA “Daugavpils ūdens” organizē vides izglītības konkursu par ūdens piesārņojuma tēmu.

Konkursa mērķis ir sekmēt skolēnu izpratni par vidi un tās problēmām, aktivizēt un paplašināt vides izglītības darbu izglītības iestādēs, un rosināt skolēnu interesi par ūdens piesārņojumu un ar to saistīto risku izpēti.

Konkursa mērķauditorija: Augšdaugavas novada un Daugavpils valstspilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu 5.-9. klašu skolēni.

No katras izglītības iestādes var pieteikt vienu komandu ne vairāk kā 3 dalībnieku sastāvā.

Konkurss norisināsies 2024. gada 26. martā Daugavpils Inovāciju centrā.

Informācija par konkursu un tā uzdevumu ir atrodama konkursa nolikumā: https://ej.uz/29ec

 Pieteikties var līdz 2024. gada 20. martam.

Konkurss notiek Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” projekta Nr. NFI/AK/01 “Vēsturiski piesārņotās vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava” sanācija Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā” ietvaros.