Daugavpils Saskaņas pamatskolas aktivitātes Erasmus+ projektā

Daugavpils Saskaņas pamatskola šogad piedalās Erasmus+ projektā “Think Like a Boss!” (Domā kā līderis!) līguma Nr.2023-1-PL01-KA210-SCH-000155429. Katrs sākums ir grūts un atbildības pilns. Ar cerību pilnu skatienu raugāmies nākotnē un daudz strādājam, lai projekts izdotos godam! Esam gatavi piedalīties starptautiskos semināros, lai attīstītu un uzlabotu svešvalodu prasmes, attīstītu komunikācijas, vadības un ekoloģiskās (“zaļās”) prasmes, kā arī iniciatīvas un uzņēmības izjūtu. Projektu koordinē Skola Nr.1 no Gņevkovas, Polijā, projekta partneri Daugavpils Saskaņas pamatskola (Latvija) un Bahčeširas koledža, Sivasa (Turcija).

Zaļā domāšana šobrīd ir ļoti aktuāla, tāpēc arī viens no projekta mērķiem ir attīstīt videi draudzīgu, ekonomisku domāšanu. Projekta ietvaros veidosim zaļo biznesa plānu, pētīsim vietējos uzņēmumus, izstrādāsim videi draudzīgus risinājumus uzņēmumiem.

Tuvākajā laikā Daugavpils Saskaņas pamatskola īstenos dažas aktivitātes ar kopējo nosaukumu “Mazām izvēlēm var būt liela ietekme uz vidi”:

1. Nodarbību cikls 5.klasēm “Sadzīves atkritumu šķirošana, pārstrādes iespējas”, kur: 

– skolēni pētīs, cik daudz atkritumu cilvēks veido, kā atkritumi ietekmē dabu un kādi piesārņojuma veidi pastāv.

– skolēni stāstīs, kā un vai šķiro atkritumus mājās un salīdzinās ar to, kā jāšķiro. Tiks aicināti arī vecāki iesaistīties atkritumu šķirošanā savās mājsaimniecībās utt..

– skolēni demonstrēs atkārtoti izmantojamu materiālu radošo izmantošanu (skolēnu darbu izstāde skolā vai tiešsaistē).

2.  Informatīvā kampaņa par zaļo domāšanu. 8.klašu skolēni izstrādās plakātus.

3. Nodarbību cikls 5.-9.klasēm “Atkritumu šķirošanas stāsts” sadarbībā ar skolas Ekopadomi.

4. Lekcija “Aprites ekonomika – iespēja jaunai uzņēmējdarbībai6.-8.klasēm sadarbībā ar biedrību “Zero Waste Latvija”. Lekciju vadīs Evija Ozola-Ozoliņa.

Uzzināt vairāk par projektu var, rakstot uz greeneconomy.erasmus@gmail.com vai apmeklējot sociālo tīklu kontus ar nosaukumu “Think like a Boss – Green Entrepreneurship.”

Informāciju sagatavoja
Daugavpils Saskaņas pamatskolas skolotājas
Tatjana Revina un Inesa Leontjeva