Daugavpils Zinātņu vidusskolas skolniece Jana Orlovska saņem Satversmes tiesas balvu

Satversmes tiesa 2023. gada 6. decembrī  izsludināja septīto skolēnu radošo darbu konkursu “Ikviena cilvēka cieņa digitālajā vidē”, kur 6. klašu skolēnus aicināja iesūtīt zīmējumus, savukārt 9. klašu skolēnus – video, bet 12. klašu skolēnus – domrakstus.

Konkursa mērķis bija stiprināt skolēnu valstisko apziņu un līdzdalību demokrātijas procesos, izpētot un iedzīvinot Satversmes vērtības. Konkurss noslēdzās 16. februārī Satversmes tiesas namā. Konkursa ietvaros no 6. klašu skolēniem saņemti 172 zīmējumi, no 9. klašu skolēniem – 29 videodarbi, savukārt no 12. klašu skolēniem – 72 domraksti.

Šo konkursu arī šogad atbalstīja ilggadējie sadarbības partneri – Eiropas Savienības Tiesas tiesnese Ineta Ziemele, Latvijas Mākslas akadēmija, žurnāls “Jurista Vārds”, žurnāls “Domuzīme”, kā arī pirmā Latvijas Valsts prezidenta Jāņa Čakstes mazmazmeita Kristīne Čakste.

Daugavpils Zinātņu vidusskolas 6. a klases skolniecei Janai Orlovskai bija tas gods pārstāvēt ne tikai savu skolu, bet arī visu pilsētu! Meitenes sasniegums, Satversmes tiesas Atzinības raksts, liecina par viņas talantu un apņēmību veidot mākslu un izteikt savu viedokli par būtiskiem sabiedriskiem jautājumiem. Janas zīmējums ir iedvesmojošs piemērs citiem skolēniem, kurus Satversmes tiesa mudina paust savu redzējumu un radošumu digitālajā vidē, respektējot citu cilvēku tiesības un cieņu. 

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Zinātņu vidusskolas
sociālo zinību un vēstures skolotāja
Jūlija Driče