Daugavpils Valstspilsētas vidusskolā notiks kārtējā Daugavpils vispārizglītojošo skolu skolēnu pašpārvalžu tikšanās

3.aprīlī Daugavpils Valstspilsētas vidusskolā notiks kārtējā Daugavpils vispārizglītojošo skolu skolēnu pašpārvalžu tikšanās Pozitīvo emociju kokteilis.

Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas Skolēnu domes pārstāvji uzskata, ka veselīgs dzīvesveida pamatā ir kustība un pozitīvas emocijas. Pasākumā tiks aktualizēta veselīga dzīvesveida jautājumi,  tiks piedāvātas dažādas saliedēšanas aktivitātes.

Pasākums notiek, skolām sadarbojoties ar Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centru “Jaunība”, nevalstisko organizāciju “Bison” un “Dienvidlatgales NVO atbalsta centra” un Latvijas Republikas Kultūras ministrija noslēgtā “Līdzdarbības līguma par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības un mazākumtautību nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšanas jomā Latgales reģionā” (Nr.2.5-11-207) ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas
direktora vietniece
Signe Kotova