Erasmus+ ēnošana darbā Austrijā: svešvalodas kompetence un emocionāla labbūtība skolā

Skolēnu brīvdienu laikā no š.g. 10. marta līdz 15. martam Daugavpils Zinātņu vidusskolas angļu valodas skolotājas Helēna Skripničenko un Ināra Kazakeviča piedalījās darba ēnošanas mobilitātē Austrijas pilsētiņā Kriglahā profesionālās vidējās izglītības skolā Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe HLW Krieglach Erasmus+ programmasPamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu izglītības sektora projekta “Svešvalodas kompetence un emocionāla labbūtība skolā” Nr. 2023-1-LV01-KA121-SCH-000113108 ietvaros.

Skolotājas dalās savā gūtajā pieredzē:

“Mobilitātes galvenais mērķis bija vērot Austrijas skolotāju ikdienas darbu, skolas ikdienas gaitu un atmosfēru. Tika apmeklētas stundas dažādos priekšmetos, sākot ar tādiem obligātiem priekšmetiem kā angļu valoda, matemātika, sociālās zinības, ekonomika un beidzot ar specializēto programmu kursiem, kā mediju dizains, grāmatvedība, someljē un ēdināšanas pakalpojumi. Īpaša uzmanība tika veltīta svešvalodu pasniegšanas metodikai, stundu struktūrai, digitālo tehnoloģiju integrēšanai mācību procesā.

Darba ēnošanas laikā runājām ar skolotājiem un skolēniem par atšķirībām mācībās, izglītības sistēmā, skolas dzīvē, stundu un programmu struktūrā, eksāmeniem, vērtēšanas sistēmām, darba tirgus iespējām Kriglahā un apgabalā, skolas absolventu karjeras iespējām. Redzējām praksē, kā bērni praktiski izmanto teorētiskās zināšanas. Piemēram, audzēkņi, kas apgūst ēdināšanas pakalpojumu kursu, trešdienās apkalpo skolas kafetērijas viesus kā īsti oficianti ar visām profesijai izvirzītajām prasībām. Mēs novērtējām viņu atbildīgo un cieņpilno attieksmi pret darba izpildi. 

Stundu garums ir 50 minūtes, un stundas notiek vispār bez starpbrīžiem. Vienīgais starpbrīdis ir 50 minūšu pusdienlaiks. Visi skolēni ir nodrošināti ar mācību grāmatām un mācību  burtnīcām, var tajās rakstīt, jo katru gadu tiek iegādātas jaunas gan grāmatas, gan burtnīcas. Interesanti bija novērojumi par stundu struktūru. Pārsvarā stundās valda skolotāju centrēta pieeja, lekciju tipa stundas, jautājums-atbilde uzdevumi, kaut gan novērojams arī darbs pāros. Stundās netiek bieži izmantotas digitālo tehnoloģiju iespējas tādas kā Web2 rīki vai tiešsaistes uzdevumu izpilde. Tomēr vispārējā skolas atmosfēra ir labvēlīga, skolēni jutās droši un mierīgi, nav novērojams stress vai saspringums ne audzēkņu, ne skolotāju vidū. Skola viegli iekļauj emigrantus. Tādu skolēnu nav daudz, tomēr šādi skolēni uzreiz mācās klasēs kopā ar citiem vietējiem skolēniem un cenšas apgūt vielu kopā ar citiem.  

Laikam visspilgtākā atšķirība ir vērtēšanas sistēmā, jo Austrijas skolās vērtēšana ir no 1 līdz 5 ballēm, kur 1 ir vislabākais rezultāts un 5 – vissliktākais rezultāts.” 

2024. gada septembrī Daugavpils Zinātņu vidusskolā viesosies angļu valodas skolotāja Barbara Guggi no HLW Kriglach skolas ar atbildes vizīti. Viņa arī piedalīsies darba ēnošanā, apmeklēs stundas un vēros mūsu skolas ikdienu. 

Daugavpils Zinātņu vidusskolas Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu izglītības sektora projektu “Svešvalodas kompetence un emocionāla labbūtība skolā” Nr. 2023-1-LV01-KA121-SCH-000113108 līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības aģentūra mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Zinātņu vidusskolas
projekta dalībnieces
Helēna Skripničenko, Ināra Kazakeviča