J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas skolotāju pieredze Erasmus projektā Portugālē

Erasmus akreditēta projekta “Skolotāju un skolēnu prasmju pilnveide 7 jomās” finansējuma ietvaros no 2024.gada 16.marta līdz 23.martam J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas 17 vidusskolas skolēni un četri skolotāji piedalījās grupu mobilitātē Lisabonā. Mobilitātes ietvaros tika īstenoti šādi projekta mērķi: svešvalodu prasmju uzlabošana un sadarbības un kooperatīvās mācīšanas prasmju pilnveide.

Pieredzes apmaiņas dalībnieki mācījās projekta partnerskolā Real Academia de Portugal, vērojot un piedaloties viņu skolas dzīvē, mācību stundās un sporta aktivitātēs, tostarp mācījās portugāļu valodu, piedalījās debatēs angļu valodā un iepazinās ar ķīniešu kultūru, darbojoties radošajā meistarklasē.

Apmeklējot Lisabonas ievērojamās vietas, skolēni un skolotāji uzzināja par zemūdens pasauli Lisabonas okeanārijā, ieskatījās Lisabonas vēsturē, apmeklējot klosteri, kurš tika nodibināts 1502. gadā, risināja intriģējošas mīklas un uzdevumus par 1755. gada Lisabonas zemestrīci izlaušanās istabā; piedzīvoja neatkārtojamas emocijas, atrodoties futbola stadionā spēles “Sporting – Boavišta” laikā, un stāvēja Eiropas kontinenta rietumu galapunktā “Cabo da Roca”. Sniedzot atgriezenisko saiti, projekta noslēgumā gan mūsu skolēni, gan skolotāji secināja, ka viena no jauniegūtajām prasmēm ir starpkultūru kompetence. Projekta dalībnieki guva zināšanas, prasmes, emocijas un atmiņas, kuras atcerēsies vēl ļoti ilgi. Paldies Erasmus programmai, pavadošajām personām un projekta komandai par mobilitātes īstenošanu.

Informāciju sagatavoja
J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas
10.klases skolniece Valērija Labude un projekta koordinatore Anna Beļska