Aicinām pieteikties uz Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatu

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība aicina pieteikties uz Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatu. Sludinājuma oriģināls publicēts Daugavpils pilsētas tīmekļvietnē.

Pieteikumu līdz 2024. gada 10. maija plkst. 16.00 var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1. stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei “Konkursam uz Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatu”, kā arī vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus var iesūtīt Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai uz e-pastu info@daugavpils.lv

Tālrunis uzziņām: 654 07435

Precīzākas prasības ir noteiktas konkursa NOLIKUMĀ

Darba devējs piedāvā:

  • darba laiks – pilna darba slodze (40 stundu darba nedēļa)
  • darba alga – 1780 EUR

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Daugavpils valstspilsētas pašvaldība informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils valstspilsētas pašvaldība. Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā, aicinām apmeklēt tīmekļvietni: https://www.daugavpils.lv/privatuma-politika