Daugavpilī notiks jauniešu mentālās veselības vakars par nevardarbīgu komunikāciju

Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes Daugavpils nodaļa aicina pilsētas jauniešus piedalīties mentālās veselības vakarā “Nevardarbīga komunikācija”, kas norisināsies ceturtdien, 11. aprīlī, plkst. 17.30 jauniešu iniciatīvu centrā “Navigators” Raiņa ielā 69 Daugavpilī.

Pasākuma ievada daļā organizatoru komanda iepazīstinās klātesošos ar Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatni, projektu “Neredzamās sāpes” un novadīs “ledus laušanas” aktivitātes. Turpinājumā pasākuma lektori – Daugavpils Universitātes Psiholoģijas katedras docente, psiholoģijas doktore Tatjana Uzole un psihologs Žanis Ovčinko – palīdzēs rast atbildes uz jautājumiem, kā veidot veselīgu komunikāciju un kā konstruktīvi risināt konfliktus.

Pieteikšanās pasākumam norisinās līdz 10. aprīļa plkst. 12.00, aizpildot anketu: https://ej.uz/komunikat

Projekta mērķis ir sekmēt Daugavpils jauniešu izpratni par mentālo veselību, uzlabojot un papildinot viņu zināšanas par mentālo veselību, mazināt negatīvus stereotipus saistībā ar psiholoģisko veselību, veicināt toleranci, kā arī sekmēt empātisku attieksmi pret sevi un līdzcilvēkiem, kuriem ir nepieciešama palīdzība vai ir mentālās veselības problēmas.

Projekta ietvaros Daugavpilī notiek vairāki pasākumi par dažādām mentālās veselības tēmām, piemēram, trauksme, depresija, mobings u.c. Sekot projekta jaunumiem var LSKJ Daugavpils nodaļas Facebook lapā https://www.facebook.com/lskjdaugavpils.

Jauniešu mentālās veselības vakars “Nevardarbīga komunikācija” tiek organizēts Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes (LSKJ) projekta “Neredzamās sāpes” ietvaros.

Projekts “Neredzamās sāpes” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Sīkāka informācija:
Žanis Ovčinko
+371 27804219