Daugavpils valstspilsētas pašvaldības vispārizglītojošo skolu pašpārvalžu tikšanās Daugavpils Vienības pamatskolā “Latviskās tradīcijas”

Šī gada 12.aprīlī Daugavpils Vienības pamatskola uzņēma četras vidusskolu līdzpārvaldes komandas. Pasākuma mērķis – saliedēt pilsētas aktīvos jauniešus, tīklojoties savā starpā, stiprināt sadarbības, kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas caurviju kompetenci.

 Vienības pamatskolas parlamentārieši dalījās pieredzē dažādu latvisko tradīciju un vērtību iedzīvināšanā savā skolā un sadarbojoties ar citām iestādēm. Pasākumā piedalījās Latvijas Republikas Saeimas deputāti Aleksejs Rosļikovs un Jekaterina Dreilinga, kā arī skolu pašpārvalžu pārstāvji no Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas, Daugavpils Centra vidusskolas, Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas un Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja.

Pasākumā tika uzsvērtas latviskās tradīcijas kvesta formātā 5 stacijās, kur tika atspoguļots latviskais dzīves cikls caur rotaļu, tautasdziesmu, latviešu tautastērpu, mandalām latviešu rakstu zīmēs, kā arī darbojās latvju spēka zīmju izgatavošanas darbnīca. Pasākuma noslēgumā notika diskotēka latgaliešu stilā. Aktivitāti vadīja skolas prezidente Samanta Vingre un viceprezidente Katrīna Giptere.

Pasākums notika “Dienvidlatgales NVO atbalsta centra” un Latvijas Republikas Kultūras ministrija noslēgtā “Līdzdarbības līguma par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības un mazākumtautību nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšanas jomā Latgales reģionā” (Nr.2.5-11-207) ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Vienības pamatskolas
direktores vietniece izglītības jomā
Biruta Ivanova
t. 29693646