Daugavpils  Valstspilsētas vispārizglītojošo skolu pašpārvalžu tikšanās Daugavpils Vienības pamatskolā “Latviskās tradīcijas”

12.aprīlī plkst.14.30 Daugavpils Vienības pamatskola uzņems astoņas vidusskolu pašpārvaldes komandas. Pasākuma mērķis saliedēt pilsētas aktīvos jauniešus, tīklojoties savā starpā, stiprināt sadarbības, kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas caurviju kompetenci.

 Daugavpils Vienības pamatskolas parlamentārieši dalīsies pieredzē dažādu latvisko tradīciju un vērtību iedzīvināšanā savā skolā, sadarbojoties ar citām iestādēm. Pasākumā piedalīsies Latvijas Republikas Saeimas deputāts Aleksejs Rosļikovs un skolu pašpārvalžu pārstāvji no Daugavpils Valsts ģimnāzijas, J.Pilsudska Daugavpils Valsts poļu ģimnāzijas, Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas, Daugavpils Zinātņu vidusskolas, Daugavpils Iespēju vidusskolas, Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas, Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja.

Pasākumā tiks uzsvērtas latviskās tradīcijas kvesta formātā ar piecām stacijām, kur tiks atspoguļots latviskais dzīves cikls caur rotaļu, tautasdziesmu, latviešu tautastērpu, mandalām latviešu rakstu zīmēs, kā arī darbosies latvju spēka zīmju izgatavošanas darbnīca.

Pasākuma noslēgumā plānota diskotēka latgaliešu stilā. Aktivitāti vadīs skolas prezidente Samanta Vingre un viceprezidente Katrīna Giptere.

Pasākums notiek “Dienvidlatgales NVO atbalsta centra” un Latvijas Republikas Kultūras ministrija noslēgtā “Līdzdarbības līguma par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības un mazākumtautību nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšanas jomā Latgales reģionā” (Nr.2.5-11-207) ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Vienības pamatskolas
Direktora vietniece izglītības jomā
Biruta Ivanova
29693646