Izglītojošs pasākums „Uzmanību attīstošie starpbrīži”

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izglītības psihologi savās izglītības iestādes martā aktualizēja uzmanības lielo nozīmi mācību procesā un ikdienas dzīvē, organizējot skolas pasākumu “Uzmanību attīstošie starpbrīži”.

Uzmanība ir viens no svarīgākajiem izziņas procesiem. Tas ir faktors, kas nosaka panākumus mācībās, piemēram, psihologi ir atzīmējuši, ka labi attīstīts uzmanības apjoms ir ļoti svarīgs matemātikā, uzmanības sadalījums – veiksmīgas valodas apguvei, uzmanības koncentrācija – lasīšanas prasmju attīstīšanai. 

Uzmanība ir viens no cilvēka prāta un pamata procesiem, bez kura nevar dzīvot un neko jaunu nevar iemācīties. Bez pienācīgas uzmanības nav iespējams rezultatīvi domāt un darboties bez kļūdām. Uzmanības spēja nepieciešama, lai darbotos plānveidīgi, secīgi. Labas uzmanības spējas ir pamats sekmīgai mācību darbībai.

Zinātnieki ir pierādījuši, ka uzmanība nav tikai iedzimta: to varam izveidot, mudinot bērnu uz uzmanības koncentrēšanu un dodot viņam uzdevumus un spēles, kas palīdz to izdarīt. Spēlējot ar bērnu uzmanības koncentrēšanu stimulējošas spēles, veidojas veiksmīgs dzīves pamats, tāpēc skolas psihologi nolēma aktualizēt uzmanības vērtību, piedāvājot izglītojamajiem piedalīties dažādās attīstošās aktivitātēs.

 Attīstošajā pasākumā dažāda vecuma izglītojamajiem bija iespēja pildīt uzmanību attīstošus uzdevumus. Daudzi izglītojamie starpbrīžu laikā labprāt meklēja atšķirības, atšifrēja teicienus, zīmēja grafiskus uzdevumus, meklēja noslēptas figūras starp līnijām, meklēja paslēptās figūras, zīmēja dažādus simbolus pēc parauga, krāsoja, meklēja ceļu labirintos, spēlēja dažādas galda spēles, piemēram,  “Tangram”, “Dekamino”, “Halli Galli”, “Halli Caps” u.c.

Šāda veida uzdevumi palīdz uzlabot uzmanības noturību un apgūt koncentrēšanās prasmes labākai mācību vielas apguvei, attīsta pacietību, zinātkāri un motivāciju.

Skolu psihologi novēl skolēniem biežāk jēgpilni pavadīt brīvo laiku, pildot uzdevumus, kas sākas ar vārdiem: Saliec! Atkārto! Atrodi! Pabeidz! Saskaiti! Atšifrē! Meklē!

Informāciju sagatavoja
Daugavpils pilsētas izglītības psihologu metodiskās apvienības vadītāja
Tatjana Laizāne